Anette Frumerie: Det behövs ett samlat grepp om bostadsmarknaden | Byggföretagen

Anette Frumerie: Det behövs ett samlat grepp om bostadsmarknaden

Publicerad:

Det finns utmaningar på bostadsmarknaden idag. Somligt behöver vi byggaktörer själva hantera, visst ansvar faller på banker och bolåneinstitut och en del behöver den nya regeringen ta tag i. Det största problemet är att vi idag har för lite rörlighet på bostadsmarknaden. För höga finansiella krav på köpare och reavinstbeskattning för den som vill sälja sin bostad, skapar låsningar.

I skrivande stund är det högst oklart hur den nya regeringen kommer att se ut, men oavsett regering behövs det tas ett samlat grepp kring bostadspolitiken. Den politik som förs idag hämmar samhällsutvecklingen på flera olika områden. I dagens parlamentariska läge behövs en ödmjuk inställning till det egna partiets mandat och ett pragmatiskt förhållningssätt till samhällets utmaningar. En blocköverskridande överenskommelse om bostadspolitiken kan vara ett utmärkt första steg för en ny regering och riksdag att visa långsiktigt samhälleligt ansvarstagande.

Med mer långsiktiga spelregler skulle vi i branschen våga verka med längre framförhållning och med jämnare produktion, för det råder ingen tvekan om behovet av bostäder. Bostadsbyggande är samhällsutveckling, och här ingår även fortsatta satsningar på infrastruktur. Människor vill ha ett fungerande liv och bo i närheten av service, jobb, skolor och kommunikationer.

Jag brinner för att utveckla nya bostäder och att varje bostadsköpare ska hitta just sin bostad. Ett sätt att lösa bostadsbristen och är att bygga fler bostäder, men rörligheten på bostadsmarknaden måste förbättras först. Många äldre bor idag onödigt stort och opraktiskt för att det på grund av reavinstskatten, är dyrare att flytta än att bo kvar. Om de istället kunde flytta till en modernt utformad bostad med hiss och andra bekvämligheter skulle deras livskvalitet öka.

Samtidigt skulle attraktiva bostäder frigöras på andrahandsmarknaden till ungdomar eller till barnfamiljen. Detta i kombination med att politikerna behöver backa på det senaste amorteringskravet, kan öka genomströmningen på bostadsmarknaden. Vi på Besqab arbetar för att utforma varierade bostäder nära människors behov, att våra kunder känner trygghet i bostadsköpet och att våra bostäder är hållbara med tanke på miljö och föreningarnas ekonomi.

Slutligen behöver bankerna se över sina regler för utlåning. Självklart ska bankerna säkerställa låntagarnas långsiktiga betalningsförmåga, men omotiverat höga kalkylräntor, kombinerat med amorteringskrav och bolånetak stänger ute grupper som vill in på bostadsmarknaden.

Den som inte har ett större eget kapital att investera i en ny bostad kan istället tvingas till andra lösningar. Det är exempelvis inte otänkbart att en del unga löser sin situation med dyra blancolån istället. Enligt Boverket har andrahandshyrorna aldrig varit högre. En etta i Stockholm kan kosta 13000 kronor per månad. Bankerna skulle kunna börja med att tillämpa det undantag från amorteringskraven som redan finns när det gäller nyproduktion, som ett första steg. Eller börja med startlån till ungdomar.

En fungerande bostadsmarknad är fundamental för samhället. Vi har alla ett gemensamt ansvar att bidra till lösningar för en långsiktigt fungerande bostadsmarknad. Låt denna viktiga uppgift hamna högt på den nya regeringens agenda.

Anette Frumerie
VD Besqab