En tredjedel av marknaden för nyproducerade bostäder borta på två år | Byggföretagen

En tredjedel av marknaden för nyproducerade bostäder borta på två år

Publicerad:

2019 påbörjas 42 500 bostäder – ett tapp med 21 500 sedan konjunkturtoppen 2017. Det spår Sveriges Byggindustrier i höstens konjunkturprognos. 

– Vi har varnat för det här. Bolånetak och skärpta amorteringskrav har kraftigt begränsat andelen hushåll som kan finansiera en bostad. En tredjedel av marknaden för nyproduktion har försvunnit på två år. Det sjunkande bostadsbyggandet kommer få spridningseffekter i övriga ekonomin, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.

Den dysfunktionella bostadsmarknaden slår hårdast mot hushåll med svag ekonomi i starka arbetsmarknadsregioner.

– Unga vuxna trycks ut på den osäkra andrahandsmarknaden och tvingas hyra för 10 000 kr/mån eftersom man inte får lån till en bostadsrätt som skulle kosta 8 000 kr/mån. Då blir det också svårt att spara ihop till kontantinsatsen, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Bostäder motsvarar en tredjedel av drygt 500 miljarder kr i årliga bygginvesteringar. Denna tredjedel minskar så kraftigt att totalen sjunker – trots investeringsökningar i offentliga lokaler, vägar och järnvägar.

– Statens goda ekonomi får inte skymma behovet av breda strukturreformer inom bostads- och skattepolitiken. Sverige har snart 11 miljoner invånare. Behovet av fler bostäder är fortsatt stort, säger Catharina Elmsäter-Svärd.