Ett år sedan #metoo och #sistaspikenikistan | Byggföretagen

Ett år sedan #metoo och #sistaspikenikistan

Det är nu ett år sedan #metoo, det globala uppropet mot sexuella trakasserier och övergrepp, startades. Uppropet för kvinnor inom byggbranschen i Sverige, #sistaspikenikistan, som startades av träarbetaren Emmelie Renlund och arkitekten Cajsa Winge, samlade in 4 627 underskrifter och ca 200 vittnesmål från kvinnor i hela byggsektorn.

Publicerad:

Hur har #metoo-rörelsen påverkat byggbranschen det senaste året?

– För oss i byggbranschen är jämställdhet ett ständigt aktuellt ämne som har diskuterats länge, men som bekräftades genom #metoo-rörelsen. Under det senaste året har fler företag belyst och diskuterat problemen i olika jämställdhetsforum, vilket bidrar till en positiv förändring, berättar Elin Kebert, projektledare branschrekrytering, Sveriges Byggindustrier. Flera företag har gått från ord till handling genom att hålla interna workshops men också externt genom att sätta policies som visar på nolltolerans mot sexism.

Är byggbranschen en framtidsbransch för kvinnor?

– Absolut, byggbranschen är en framtidsbransch för alla. Åtta av tio medlemsföretag vittnar om att de saknar rätt kompetens, så om vi ska kunna rusta Sverige för 11 miljoner invånare måste vi rekrytera både kvinnor och män. Annars tappar vi 50 procent av befolkningen. Det är därför viktigt att kvinnor känner sig välkomna och vill stanna i byggbranschen, säger Elin.

Hur kan företag som vill förändra branschen bidra?

– Några få kvinnor kan inte förändra hela branschen utan alla måste bidra på olika sätt. En gemensam framgångsfaktor för de företag som har lyckats är att de har satt en tydlig strategi för vilka jämställdhetsmål de ska uppnå, vilket till exempel kan synliggöras i företagens hållbarhetsredovisningar. Det kan handla om att förändra attityder, bredda sin rekrytering, se över hur arbetsplatsen är utformad, möblera om i sin ledningsgrupp eller styrelse och där lyfta fram kvinnor. Ett annat tips är att ta in en kvinnlig lärling, fortsätter Elin.

Foto: Elin Kebert, projektledare branschrekrytering, Sveriges Byggindustrier (i grönt på bilden), i Rättviseförmedlingens panel ”Hur kan byggbranschen bli mer jämställd” på mässan Hem, Villa & Bostadsrätt 2018. Övriga: Julia Schaffer Flemk, Isabellestipendiat 2015, från Julias PBAB med kollegan Lo Lööf, Mathilda Klinger Danielsson, plåtslagare och Isabellestipendiat 2018 och Emmelie Renlund, Byggnads.