Från ord till upphandling | Byggföretagen

Från ord till upphandling

Varje år anordnas Upphandlingsdagen av Norrbottens Handelskammare. Sveriges Byggindustriers chefsjurist var en av talarna. Läs tre snabba om hans medverkan.

Publicerad:

Vad är grejen?

Det händer väldigt mycket spännande saker norr om dalälven kring ämnet upphandlingsfrågor, det visas inte minst med arrangemanget av Norrbottens Handelskammare. Förutom intressanta föredrag från upphandlingsadvokater på Kaiding, talade bland annat regionrådet Anders Öberg, professor Magnus Karlsberg vid LTU och Emma Breheim, SOI:s ordförande tillika inköpschef i Luleå kommun.

Vilket ämne tog du upp i ditt tal?

Jag talade på temat Dialog och samverkan för att utveckla bygg-och anläggningsupphandlingar – är det ett framgångsrecept? Jag tycker ämnet blev en bra brygga över till Luleå kommuns och NCC:s projekt Östra Länken som blev Årets Bygge i år. Det är ett väldigt intressant projekt mitt i Luleå med stora utmaningar som nu fortsätter i flera etapper. Projektet drevs i olika faser i samverkansformen Partnering med gemensam organisation, mål och ekonomi. 

Någonting särskilt du tar med dig från Luleå?

Absolut. Dels Marianne Kallin, tf. avdelningschef Investeringar, Luleå Kommun samt NCC:s projektchef Ola Engström beskrivning av projekt Östra länken. En nöjd kund och en nöjd leverantör som gjorde en väldigt fin presentation av sitt projekt.

Men också Robert Eriksson, divisionschef Entreprenad på Sveriges Byggindustriers medlemsföretag BDX som berättade om bolagets fantastiska resa från logistikföretag till entreprenad och anläggningsbyggare, samt hur det gick till när företaget tog hem 300-miljonerskontrakt för järnvägsunderhåll på Malmbanan i Norrbotten. Det är inte utan att man känner stolthet över vad våra medlemsföretag kan bidra med för samhällsbyggnadssektorn.