Fredrik Isaksson: Därför sjunker bostadsbyggandet i Sverige | Byggföretagen

Fredrik Isaksson: Därför sjunker bostadsbyggandet i Sverige

Publicerad:

Den 24 oktober presenterade Sveriges Byggindustrier sin byggkonjunkturprognos för hösten 2018. Chefekonom Fredrik Isaksson svarar på tre snabba:

Vad säger prognosen?

– Vi spår att antalet påbörjade bostäder i flerbostads- och småhus faller från 64 000 förra året (2017) till 42 500 nästa år (2019). Det är ett tapp med 21 500 påbörjade bostäder sedan konjunkturtoppen 2017 (- 33,5 %). Det betyder att en tredjedel av marknaden för nyproduktion har försvunnit på två år. Positivt är dock att både anläggnings- och lokalinvesteringarna fortsätter att öka.

Vad är orsaken till nedgången i bostadsbyggandet?

– Den sjunkande byggtakten beror främst på kreditrestriktioner som minskat efterfrågan på nyproduktion. Bolånetak, amorteringskrav och skärpta krav från bankerna har kraftigt begränsat andelen hushåll som har möjlighet att lösa finansieringen av sin egna bostad. Samtidigt har ökade kapitaltäckningskrav på bankerna lett till sämre lånevillkor för medlemsföretagen.   

Vad behövs för att fler ska få någonstans att bo?

– Vi behöver sänka trösklarna in till bostadsmarknaden, till exempel genom höjt bolånetak. Som det är nu trycks många ut på en osäker andrahandsmarknad med höga hyror. Men det behövs också en större bredd av upplåtelseformer. Här är hyrköp ett bra alternativt. Till sist måste vi öka rörligheten i det befintliga beståndet, bland annat med sänkt reavinstskatt och friare hyressättning. Sverige växer. Snart är vi 11 miljoner invånare. Det är många människor som är, och kommer att vara i behov, av en bostad.