Premiär för nya ID06-kortet | Byggföretagen

Premiär för nya ID06-kortet

Från och med den 20 oktober är det möjligt att beställa de nya ID06-korten. En förutsättning är att företaget först anslutit sig till det nya ID06-systemet. Till dags datum har över 4.000 företag anslutit sig till ID06 via någon av ID06 ackrediterade kortpartners.

Publicerad:

– Syftet med den nya anslutningen är att säkerställa att de justa företagen som följer de lagar och regler som råder på svensk arbetsmarknad, skall kunna beställa ID06-kort till sina medarbetare och de företag som inte är justa och inte sköter sig, inte får tillgång till ID06-kort. Detta tror vi kommer att bidra till en sund konkurrens på lika villkor. De företag som sköter sig ska ha en konkurrensfördel gentemot företag som försöker fuska, säger Thor Jonsson, verksamhetsområdeschef för ID06-kort.

Den nya anslutningen innebär att alla individer identifieras i systemet på ett säkert sätt via BankID och att även företaget kontrolleras avseende t ex att det finns F-skatt och att det är momsregistrerat.

Kortbeställningar går till på samma sätt som tidigare men med vissa tillägg. Läs mer här: https://id06.se/