Stöd för aktiva åtgärder mot diskriminering | Byggföretagen

Stöd för aktiva åtgärder mot diskriminering

Publicerad:

Just nu granskar Diskrimineringsombudsmannen 50 företag inom bygg- och anläggningsbranschen för att säkerställa att de har riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. 

Vi har tagit fram ett stödmaterial för aktiva åtgärder mot diskriminering för våra medlemsföretag

Läs mer om hur Diskrimineringsombudsmannen jobbar med tillsyn.