Catharina Elmsäter-Svärd: Ett år sedan #sistaspikenikistan och arbetet har bara börjat | Byggföretagen

Catharina Elmsäter-Svärd: Ett år sedan #sistaspikenikistan och arbetet har bara börjat

Det är nu ett år sedan #sistaspikenikistan, #metoo-uppropet för kvinnor inom byggbranschen i Sverige, […]

Publicerad:

Det är nu ett år sedan #sistaspikenikistan, #metoo-uppropet för kvinnor inom byggbranschen i Sverige, startades av träarbetaren Emmelie Renlund och arkitekten Cajsa Winge. Uppropet samlade in cirka 5 000 underskrifter och 200 vittnesmål från kvinnor i hela byggsektorn. Läs tre frågor med Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier, om vad som har hänt sedan #sistaspikenikistan startades.

Hur har #sistaspikenikistan och #metoo-rörelsen påverkat byggbranschen det senaste året? 

– För byggbranschen är arbetsmiljö och jämställdhet ett ständigt aktuellt ämne som har diskuterats länge, men som bekräftades genom #metoo-uppropet. Under det senaste året har flera av våra medlemsföretag agerat genom att exempelvis ordna samtal och fortbildning till att stänga av personer och företag som har trakasserat, vilket är jättebra. #Metoo-uppropet har gjort det lättare att prata om sexuella trakasserier och de problem som finns. Sveriges Byggindustrier har ordnat samtal och workshops på olika nivåer kring trakasserier och nyligen lanserade vi Jämställdhetsbygget, byggbranchens jämställdhetspris, i syfte att uppmärksamma goda exempel som leder till ökad jämställdhet. Strävan efter en attraktiv, sund och säker bygg- och anläggningsbransch fortsätter att vara i centrum för vår verksamhet.

Är byggbranschen en framtidsbransch för kvinnor?                    

– Absolut, byggbranschen är en framtidsbransch för alla. Åtta av tio medlemsföretag vittnar om att de saknar rätt kompetens, så om vi ska kunna rusta Sverige för 11 miljoner invånare måste vi rekrytera både kvinnor och män. Fler tjejer söker sig till bygg- och anläggningsprogrammet och flera medlemsföretag har dragit igång satsningar för att attrahera kvinnliga lärlingar, bland annat Ikano bostad, JM och Skanska. Detta är jättebra, men vi måste samtidigt jobba med kulturen på våra arbetsplatser så att män och kvinnor vill vara kvar i branschen.

Är uppropet över nu?

– Nej, vi har bara börjat. Via våra kvinnliga nätverk och utifrån rapporter, från såväl byggbodar som styrelserum, ser vi att utmaningarna med att skapa en bra arbetsmiljö där alla ska trivas kvarstår. Det kan röra sig om allt från härskartekniker och dåliga skämt till direkta sexuella trakasserier. Vi uppmanar därför våra medlemmar att ta ytterligare ett steg framåt, det vill säga att de agerar och polisanmäler trakasserier. Branschen har påbörjat en resa mot ett bra arbetsklimat men det finns mycket kvar att göra. Sista spiken är inte slagen – nu måste vi kraftsamla, vara modiga och våga se. Ta tag i och agera på varje kränkning som förekommer – efter #metoo finns inga ursäkter längre. Alla branscher måste agera.