Därför är förmågan att ställa om viktig när konjunkturen vänder | Byggföretagen

Därför är förmågan att ställa om viktig när konjunkturen vänder

Publicerad:

Helpman är ett bemannings- och rekryteringsföretag som riktar sig till aktörer inom byggbranschen. Företaget tillhandahåller personal för alla typer av bygg- och anläggningsprojekt. Deras geografiska verksamhetsområde sträcker sig från Göteborg i söder till Sälen i norr.

– Det som utmärker oss är att både våra konsultchefer och rekryterare har egen erfarenhet från byggbranschen. Det ökar förståelsen för kundens behov och gör det lättare att hitta rätt kompetens. Vi har en löpande dialog med våra uppdragsgivare och är ofta ute på arbetsplatsbesök, säger Pernilla Aronsson, vd på Helpman.

Hur ser ni på utvecklingen för bemanning i byggbranschen?

– Inställningen till bemanning har förändrats en hel del genom åren. Idag finns det en större acceptans, vi möter inte samma motstånd som tidigare.

– Trenden just nu att nyproduktionen av bostäder i Stockholmsområdet har bromsat in rejält. Samtidigt har den utdragna regeringsbildningen bidragit till en osäkerhet kring stora investeringsbeslut inom exempelvis infrastruktur.

Vilka utmaningar och möjligheter ser ni framåt?

– Vi måste bredda vår portfölj och anpassa oss till marknaden. Sannolikt kommer vi att arbeta mer med ROT-projekt och flytta personal till de orter där jobben finns. Vi ser också en fortsatt god efterfrågan på tjänstemän såsom arbetsledare och platschefer. Helpman grundades år 2000 så vi har varit med i upp- och nedgångar tidigare. Det krävs en god omställningsförmåga för att lyckas långsiktigt.

– Under högkonjunkturen har vi tyvärr sett hur oseriösa aktörer frodas på marknaden. Det snedvrider konkurrensen och ger branschen dåligt rykte. När någon erbjuder samma tjänst till ett orimligt lågt pris borde varningsklockorna ringa. Det går ju inte ihop om man ska betala avtalsenliga löner samt skatter och avgifter. Därför vore det önskvärt att beställarna ställde högre krav på bemanningsföretag, gärna krav på medlemskap i Sveriges Byggindustrier.

Varför är ni medlem i Sveriges Byggindustrier?

– Det är ett medvetet ställningstagande som visar att vi är en seriös aktör. Det är en trygghet för våra kunder och dessutom tidsbesparande eftersom vi är kollektivavtalsanslutna. Medlemskapet ger oss även tillgång till utbildningar, föreläsningar och juridisk rådgivning.

Vilka bransch- och arbetsgivarfrågor vill ni att Sveriges Byggindustrier ska driva?

– Fortsätt arbetet för att främja en sund byggbransch samt ökad mångfald och jämställdhet!

Fakta: Helpman
Verksamhet: bemanning och rekrytering inom byggbranschen
Grundades: 2000
Anställda: just nu ca 90 personer (antalet varierar)
Omsättning: 56 MSEK (2017)
Ort: Sollentuna
Hemsida: https://www.helpman.se