Fredrik Kristiansson: ”Alla transportslag behövs” | Byggföretagen

Fredrik Kristiansson: ”Alla transportslag behövs”

Den 7 och 8 november arrangerade Sveriges Byggindustrier, Norrbottens Handelskammare och Botniska Korridoren för […]

Publicerad:

Den 7 och 8 november arrangerade Sveriges Byggindustrier, Norrbottens Handelskammare och Botniska Korridoren för sjätte året i rad ”Logistiskdag Norr”. Hallå där! Fredrik Kristiansson, lokalchef Luleå och ansvarig för Norrbottens byggförening.

Vad var mest intressant under dagen?

– Perspektiven från kunder i Europa. Vi pratar ofta om transportinfrastrukturen som ett verktyg för att stärka en region i Sverige. Men för Sverige AB – som är ett avlångt, exportberoende land i norra Europa – så är vår gemensamma transportinfrastruktur oerhört viktig för kunderna på kontinenten.

Vilka frågor är särskilt viktiga för Norrbottens tillväxt?

– Att transportinfrastrukturen i Sverige sätts in i ett system. Lönsamma infrastrukturprojekt ställs idag mot varandra. Men lönsamma projekt i Sverige som inte byggs är ett hot mot tillväxten i våra företag och leder även till att företag aldrig startas. Vi har nationella transportinfrastrukturplaner.  Vi borde absolut ha en nordisk och europeisk transportinfrastrukturplan också.

Vilken roll har tåg och sjöfart i framtidens logistiksystem? 

– Alla transportslagen behövs. Det är inte bara tåg och sjöfart, även flyget och vägen. Vi vet idag inte vilken teknik som kommer att användas för att minska klimatbelastningen på transporter. Däremot vet vi att transporterna kommer att öka. Oavsett om vår transportinfrastruktur är på land, i luften eller i havet kommer den behövas imorgon också.