God arbetsmiljö leder till psykisk hälsa | Byggföretagen

God arbetsmiljö leder till psykisk hälsa

Sveriges Byggindustrier har länge arbetat med att motverka psykisk ohälsa genom att stötta våra medlemsföretag i utvecklandet av en god och säker arbetsmiljö. Vårt mål är att alla medarbetare ska trivas på sina arbetsplatser, vara friska och må bra.

Publicerad:

”Sveriges Byggindustrier arbetar aktivt för att motverka psykisk ohälsa. Det gör vi bland annat genom att kartlägga omfattningen av och orsaker till arbetsrelaterad ohälsa. Vi arbetar även för regelsystem som underlättar och stödjer en sund arbetsmiljö samtidigt som vi aktivt verkar för mångfald och jämställdhet i byggbranschen,” säger Björn Samuelsson, expert arbetsmiljö på Sveriges Byggindustrier. 

”Tillsammans behöver alla aktörer i byggbranschen bidra till att vi har en välkomnande och accepterande arbetskultur. Därför är det glädjande att se att kampanjen Stoppamachokulturen  även fokuserar på psykisk ohälsa”, säger Björn Samuelsson. 

För mer information:

Prevents enkät för organisatorisk och social miljö är ett digitalt verktyg för att ta reda på hur din organisation mår. 

Se även Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4