Gustaf Gedda: Så konstruerar vi säkra byggnadsställningar | Byggföretagen

Gustaf Gedda: Så konstruerar vi säkra byggnadsställningar

Publicerad:

Ställningsbyggen i byggbranschen har skapat stora rubriker under året. Totalt anmäldes 1026 olyckor i samband med byggnadsställningar under åren 2013–2017. Gustaf Gedda, arbetsrättsjurist på Sveriges Byggindustrier, svarar på vad som kan göras bättre för att skapa en attraktiv, sund och säker ställningsbransch.

Varför rasar byggställningar runt om i Sverige?

– De vanligaste felen vid ställningsolyckor är att ställningarna inte är byggda för de laster de kan utsättas för; att infästningarna inte är beräknade eller för få för att tåla vindlaster och att felaktiga beräkningar gjorts. Det kan också vara så att andra än ställningsbyggarna gjort ingrepp i ställningarna. 

Vad krävs för att bli en ställningskonstruktör?

– För att få bygga en ställning upp till nio meter krävs en allmän utbildning med rekommenderad utbildningstid på minst 16 timmar. För den som vill bygga mer komplicerade ställningar krävs en särskild utbildning på minst 80 timmar. För väderskydd krävs att man genomgått en tilläggsutbildning på 32 timmar med krav på förkunskaper från särskild utbildning om ställningar.

Vad måste till för att råda bot på olyckorna?

– Utbildningsgivare för de kravställda utbildningarna måste kvalitetssäkra att personer som får utbildning också kan det man utbildas till. Arbetsmiljöverket bör ansvara för att kontrollerna av utbildningsgivare görs. En kontrollfunktion måste därför till för att säkerställa att ingen tummar på reglerna. Arbetsmiljöverket behöver också ges rätt att ingripa mot dem som missköter sig.