Stora brister i kommunernas upphandlingar | Byggföretagen

Stora brister i kommunernas upphandlingar

Publicerad:

Fler än hälften av granskade kommuner har brister i hur de motiverar att inte dela upp kontrakt så att fler små och medelstora företag kan lägga anbud. Enligt upphandlingsreglerna ska det motiveras varför större upphandlingar inte delas upp, men ofta följs inte lagen. Det visar en ny kartläggning som Konkurrensverket gjort, och som redovisas i rapporten ”Dela upp eller motivera i upphandlingen”.

Det är ett lagkrav att motivera skriftligen om man väljer att inte dela upp vissa kontrakt i mindre separata delar. Regeln infördes den 1 januari 2017. Detta är den så kallade regeln om motiveringsskyldighet (4 kap. 14 § LOU). Avsikten med regeln är att skapa möjlighet för fler mindre företag att lägga anbud.

– Precis som Konkurrensverket skriver i sin rapport så stärks konkurrensen och innovationskraften när fler små och medelstora företag har möjlighet att lämna anbud. Det gör att fler av Sveriges Byggindustriers medlemsföretag, som till största delen består av små- och medelstora företag, kan tjäna pengar på offentliga kontrakt men samtidigt bidra till ekonomisk tillväxt, och till bättre hushållning med skattebetalarnas pengar. En win-win situation, säger chefsjuristen på Sveriges Byggindustrier.

Konkurrensverket noterar att en oroande trend under senare år är att det genomsnittliga antalet anbud per upphandling sjunker. Ofta är det bara ett företag som lägger anbud. Detta märker även Sveriges Byggindustrier.

– Vi måste se vad som ligger bakom den negativa trenden att det lämnas färre anbud, och samtidigt motarbeta den. Vi vill ju att våra medlemsföretag ska finna det attraktivt att lämna anbud på offentliga kontrakt. En sämre anbudskonkurrens är dessutom dåligt för samhället i stort, säger han.

Konkurrensverket uppmanar upphandlande myndigheter att alltid överväga om det är möjligt att dela upp upphandlingar i mindre delar. Det är också viktigt att säkerställa att rutiner finns för var och hur det ska anges att en upphandling inte har delats upp.