Anna Lönn Lundbäck: Nu tar vi avstamp för Färdplan 2045 | Byggföretagen

Anna Lönn Lundbäck: Nu tar vi avstamp för Färdplan 2045

BI Västs regionchef Anna Lönn Lundbäck gläds över att torsdagens event på Ekmansgatan är proppffullt. Över 70 personer förväntas delta i workshopen som ska staka ut stegen för Färdplan 2045.

Publicerad:

Nu sjösätts Färdplanen för en klimatneutralt bygg- och anläggningssektor på riktigt. Regionchef Anna Lönn Lundbäck ser fram emot att vara med och leda arbetet i Västsverige.

Det första steget blir workshopen den 13 december i Göteborg.

– Att vi som bransch ska bidra till ett bättre klimat och göra vårt är en självklarhet. Vi bygger för människorna, för oss och våra barn. Därför är det så glädjande att vi tillsammans med flera av våra medlemsföretag, däribland Skanska, NCC, Swerock AB och många andra satt målet att verkligen göra skillnad. Nu ställer vi om, slår Anna Lönn Lundbäck fast.

Färdplanen grundar sig i riksdagsbeslutet år 2017 med målet att göra Sverige till ett klimatneutralt samhälle 2045 och FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Dokumentet som avtalet utmynnat i är handfasta mål för bygg- och anläggningsbranschen men också 26 punkter av uppmaningar till inte minst politiker och andra som verkar i sektorn. Hela elva punkter är riktade till riksdag och regering om att bland annat införa förutsägbara lagkrav för bygg och anläggningssektorn.

Workshopen i Göteborg är ett samarrangemang mellan Sveriges Byggindustrier, Göteborgs stad, Klimat 2030, Bengt Dahlgren och Johanneberg Science park. På workshopen deltar även företrädare för Göteborgs stad som ska prata om den fossilfria förskolan Hoppet. Det är något som Anna Lönn Lundbäck uppskattar.

– Vi vill både ha med oss och kunna driva det offentliga framåt i klimatsmart byggande. Det ska bli spännande att höra deras berättelse. Nu startar resan mot det hållbara bygget.