Birgitta Govén: Vi är på väg mot framtiden | Byggföretagen

Birgitta Govén: Vi är på väg mot framtiden

Workshopen i Göteborg blev en energisk tillställning med inspirerande föredrag och många konkreta förslag. Nu har det första steget på Färdplanen för klimatneutralt byggande tagits.

Publicerad:

BI västs regionchef Anna Lönn Lundbäck som öppnade heldagen på Ekmansgatan i Göteborg var både engagerad och ödmjuk inför resan. Hon strålade ikapp med Birgitta Govén, Sveriges Byggindustriers egen hållbarhetsexpert. 

– Vi är på väg mot framtiden, nu börjar implementeringen av Färdplanen, sa Birgitta Govén inför en entusiastisk rekordstor skara deltagare från industrin och kommunen.

Inspirerande föredrag hölls av förskolan Hoppet som lever och verkar i en fossilfri miljö, Mats Karlsson från Thomas Betong, Anders Carlsson på Derome och Urban Blomster från Södra skogsägarna. Budskapet var tydligt. Branschen kan och vill bygga hållbart.

Trots pausfritt mellan föredragen var stämningen på topp.

Färdplanen för Fossilfri konkurrenskraft tagits fram ihop med regeringsinitiativet Fossilfritt samhälle, med målet att göra Sverige fritt från fossila bränslen.

– Det finns nio planer och alla är kopplade till vår bransch, sa Birgitta Govén.

Efter föredragen följde intensiva samtal som resulterade i ett tiotal konkreta förslag på framtida projekt för att förverkliga Färdplanen. Lars-Johan Blom och Emil Flodin på kansliet i Stockholm står inför den angenäma uppgiften att sammanställa idéerna. Några kommer säkerligen att bli en del av den stomme som ska bli en konkret färdplan för resan mot klimatneutralt byggande 2045.

Workshopen var ett samarrangemang mellan Sveriges Byggindustrier, Göteborgs stad, Klimat 2030, Bengt Dahlgren och Johanneberg Science park. Sveriges Byggindustrier tar härmed täten som pådrivare av klimatfrågor i branschen.