Branschskolesatsning för golvläggare | Byggföretagen

Branschskolesatsning för golvläggare

Publicerad:

Branschskolor är Skolverkets satsning för att öka tillgången på arbetskraft inom yrkesområde som marknaden efterfrågar. Under fem år pågår en försöksverksamhet med tio skolor runt om i Sverige, alla nischade på yrkesutbildningar där det i dagsläget saknas arbetskraft. Vi ställde några frågor till Johan Aspelin, vd för Golvbranschen (GBR), om den aktuella branschskolesatsningen för golvläggare.

Vad är syftet med branschskolan för golvläggare?

Branschskolan är ett sätt att gynna en jämn tillgång av golvläggare över landet. Det innebär att det går att erbjuda golvläggarutbildning där det lokalt inte finns ett tillräckligt stort elevunderlag, men där efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor. Yrkeslärare finns främst inom de större yrkesgrupperna träarbetare och målare. I mindre yrken som golvläggning saknas skolundervisning i många delar av landet. Branschskolan fungerar då som en del av en lösning på problemet att många av gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram bara erbjuder några få av programmets inriktningar, vilket leder till att lokala företag har problem att hitta utbildad personal. Många skolor som saknar behöriga lärare använder sig av systemet med gymnasial lärling där skolan överlåter ansvaret för utbildningen till företagen. Som komplement till detta kan branschskolan erbjuda lärarledd skolundervisning som säkerställer relevant utbildningsinnehåll.

Var finns branschskolan och hur går man tillväga för att söka dit?

Stockholms byggtekniska gymnasiums branschskola tar emot elever från hela landet och erbjuder utbildning inom golvläggning under delar av elevens gymnasieutbildning. Som elev tillbringar du totalt sex veckor på branschskolan, fördelat på två treveckorsperioder. Övriga gymnasiekurser och APL (Arbetsförlagt lärande) utförs på hemorten.

Vilka kan söka till branschskolan och hur finansieras utbildningen?

Branschskolan riktar sig till gymnasieelever. Elever på BA-programmet som går inriktningen Husbyggnad kan söka. Utbildningen på branschskolan riktar sig främst mot elever under andra halvan av årskurs två och årskurs 3. Sändande skola kontaktar branschskolan senast 15 januari inför vårterminen och 15 augusti inför höstterminen. Om datumen har passerat kan det ändå finnas möjlighet att få en utbildningsplats.

Sändande skola och branschskolan upprättar ett entreprenadavtal. Det finns ett färdigt avtal som branschskolan har tagit fram. För att täcka eventuella kostnader för att sända elever kan sedan huvudmannen för sändande skola ansöka om ett stadsbidrag om högst 50 000 kr från Skolverket. På www.skolverket.se finns mer information.  Frågor om statsbidraget kan ställas till: statsbidrag.branschskola@skolverket.se.

Läs mer om branschskolan och hur man söker dit.