Catharina Elmsäter-Svärd: 2019 blir ett händelserikt år | Byggföretagen

Catharina Elmsäter-Svärd: 2019 blir ett händelserikt år

2018 blev ett turbulent år för bygg- och anläggningsbranschen. Trafikverket har gjort en genomförande plan för infrastrukturen de närmaste sex åren, samtidigt visar Byggföretagens konjunkturprognos hur en tredjedel av marknaden för nyproducerade bostäder försvunnit på två år. Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Sveriges Byggindustrier svarar på tre snabba frågor om byggbranschens utmaningar 2019.

Publicerad:

Sverige växer. Vilket är det största hindret för att rusta landet för 11 miljoner invånare? 

– Det är ekonomiskt och socialt ohållbart att åtta av tio unga vuxna stängs ute från den ägda bostadsmarknaden. Istället trycks de ut på en osäker andrahandsmarknaden, den för individen dyraste boendeformen. För att lösa detta behöver det göras en samlad översyn av kreditrestriktioner samtidigt som undantag för förstagångsköpare införs, antingen genom sänkta krav på kontantinsats eller lägre amorteringskrav.

Vad tror du kommer hända på bostadsmarknaden 2019? 

– Vi har varnat för ett minskat bostadsbyggande. Vi ser nu hur antalet påbörjade bostäder i flerbostads- och småhus faller från 64 000 förra året till 42 500 nästa år. Det är ett tapp med 21 500 påbörjade bostäder sedan konjunkturtoppen 2017. För att råda bot på detta måste vi sänka trösklarna in till bostadsmarknaden och öka bredden av upplåtelseformer samt få fart på rörligheten i det befintliga beståndet. Den goda ekonomin skymmer behovet av strukturreformer.

Vad är ditt råd till den politiker som blir ny bostadsminister?

– En kommande bostadsminister kommer inte att ha alla verktyg, mycket handlar om finanserna. Det är därför extra viktigt att vi får igång breda politiska bostadssamtal. Sverige står inför en rad utmaningar. Nu behöver vi få igång rörligheten på bostadsmarknaden och hitta finansiering för hushåll med svaga ekonomiska förutsättningar.