Därför utbildar Peab i mångfald och likabehandling | Byggföretagen

Därför utbildar Peab i mångfald och likabehandling

För en tid sedan deltog några från Byggföretagen i Peabs mångfaldsworkshop. Där träffade vi Camila […]

Publicerad:

För en tid sedan deltog några från Byggföretagen i Peabs mångfaldsworkshop. Där träffade vi Camila Buzaglo, ny kommunikationsdirektör på Peab sedan några veckor tillbaka. Camila kommer närmast från en tjänst som kommunikationsdirektör på IP-Only. Tidigare har hon arbetat med kommunikation och samhällskontakter på Telia och innan dess har Camila en bakgrund i regerings- och riksdagskansliet, där hon varit pressekreterare till dåvarande statsminister Göran Persson och till Mona Sahlin, både i hennes roll som statsråd och senare som partiledare.

Välkommen till byggbranschen, hur kommer det sig att du sökte dig hit?

– Jag fick frågan och kände att det var ”kärlek vid första ögonkastet”. Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor. Peab har en genuin historia och har i snart sex decennier starkt bidragit till att bygga det svenska samhället. Vi är många som har en relation till Peab, kanske ens utan att veta om det. Det kan handla om barnens skola, eller kontoret där man arbetar eller familjens bostad. Jag brinner för samhällsbygget, att få bidra till det – att då få vara med på Peabs framtida resa är en fantastisk möjlighet.

Vad är din bild av byggbranschen?

– Det är en extremt viktig del av samhället. Samtidigt är det en bransch som tampas med allmänhetens bild av dålig arbetsmiljö, skattefusk och slarv. Men jag tror att det är få som känner till att det faktiskt pågår ett viktigt arbete mot detta. Jag är stolt över att arbeta för Peab som tar dessa frågor på stort allvar. Som påtalar vikten av sund konkurrens och som går i bräschen för att ställa krav på den egna branschen. Peab har genom sitt arbete åstadkommit reell förändring. Det finns så mycket bra som jag vill berätta om, jag ser det som en pedagogisk uppgift att sprida denna kunskap till både media och allmänhet.

Vilka frågor brinner du för?

– Jag brinner för att förmedla alla de fina berättelser som finns i Peabs vardag, bland våra hjältar, de som bygger vårt samhälle – både i Sverige, Norge och Finland. Varje dag finner jag guldkorn som jag vill få ut till allmänheten.

Sen brinner jag också för att hela tiden förbättra vår interna kommunikation. Peab har 15 000 medarbetare, några sitter vid datorer, andra är ute i verksamheten och då handlar det tex om att hitta rätt kommunikationskanaler för att få en bra och effektiv internkommunikation.

Varför vill Peab att samtliga anställda deltar i en mångfaldsworkshop?

– Om vi ska uppnå verklig förändring krävs att alla medarbetare står upp för våra kärnvärden. Därför har vi valt att utbilda alla. Vi förväntar oss att varenda medarbetare tar ansvar för inkludering och likabehandling, oavsett roll i företaget. Om alla vet vad som gäller och om alla har kunskapen och verktygen för att stå upp för allas lika värde; då skapar det en fantastisk kraft som kan genomsyra varenda arbetsplats.

Hur ser upplägget för mångfaldsworkshopen ut?

– Under tre timmar jobbar vi tillsammans på arbetsplatsen, under ledning av Peabskolans pedagoger, kring frågor om mångfald och likabehandling. Vi går igenom vad lagen säger, vad Peab kräver och vi fokuserar framför allt på hur vi ska ha det på jobbet. Vilket beteende är ok och varför? Vad är en kränkning och var går gränsen? Hur skapar vi en mer attraktiv och inkluderande bransch? Vad kan jag själv göra annorlunda på måndag? Alla workshops dokumenteras och gradvis bygger vi en unik kunskapsbank kring likabehandlingens möjligheter och utmaningar i bygg- och anläggningsbranschen.

Finns det någon målsättning med satsningen? 

– Det kortsiktiga målet är att alla ska veta vad som gäller i Peab och att säkerställa att alla medarbetare tar ansvar för likabehandling och mot diskriminering. Det långsiktiga målet är att forma en inkluderande bransch där alla människor, oavsett kön eller bakgrund, kan och vill jobba.

Hittills har vi utbildat drygt 7 000 personer. Målet är att ha nått alla 15 000 medarbetare innan 2020 är över. Därefter kommer workshops i likabehandling och mångfald vara inbyggda i den obligatoriska introduktionen i Peab. Vårt mångfaldsarbete är här för att stanna.