De nya lagarna som berör dig i bygg- och anläggningsbranschen | Byggföretagen

De nya lagarna som berör dig i bygg- och anläggningsbranschen

Från och med den 1 januari 2019 träder nya lagar i kraft. Här har vi samlat de lagar som berör er i bygg- och anläggningsbranschen.

Publicerad:

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Från och med 1 januari 2019 ska samtliga företag som är arbetsgivare redovisa utbetalningar och skatteavdrag per betalningsmottagare varje månad i arbetsgivardeklarationen. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå. Deklarations- och betalningsdatum är desamma, det som förändras är sättet att redovisa uppgifterna till Skatteverket. För många företag inom byggbranschen började reglerna gälla redan 1 juli 2018. 
Läs mer på Skatteverkets hemsida 

Nytt sätt att beräkna förmånsvärde för lätta lastbilar

Förmånsvärdet för en lätt lastbil ska kunna justeras ned till 60 procent av det fulla värdet från och med den 1 januari. Detta framgår av ett nytt ställningstagande från Skatteverket. Det är nu hög tid att ansöka om ett justerat förmånsvärde för lätta lastbilar, eftersom de nya reglerna tillämpas på förmånsvärden från och med januari 2019.

Ändringar i Plan- och bygglagen (PBL)

Från och med årskiftet ändras plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Ändringarna avser nya regler om att byggnadsnämndens avgift för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan ska reduceras om tidsfristerna för handläggningen överskrids samt förändringar i hur tidsfristerna för handläggningen ska beräknas.
Läs mer på Boverkets hemsida

Boverkets regelarbete inom energiområdet

Från den 1 januari 2019 måste primärenergital användas för att bestämma en byggnads energiprestanda.
Läs mer på Boverkets hemsida

Karensdagen ersätts av ett karensavdrag

Den 1 januari 2019 avskaffas karensdagen och ersätts av ett karensavdrag. Syftet med ändringen är att det avdrag som görs när man är sjuk ska vara rättvist och förutsägbart.
Läs mer på Försäkringskassans hemsida

Ränteavdragsbegränsningsregler

Nya skatteregler införs för företagssektorn, bl.a. nya generella ränteavdragsbegränsningsregler. Samtidigt sänks bolagsskatten i två steg, från nuvarande 22 procent till 21,4 procent år 2019 och till 20,6 procent år 2021.

Ränteavdragsbegränsningsreglerna innebär mycket kortfattat att företag med negativt räntenetto, dvs där ränteutgifterna överstiger ränteintäkterna, kommer att omfattas av en generell begränsning avseende avdragsrätt för räntekostnader. Storleken på ränteavdraget bestäms till högst 30 procent av EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) alternativt max 5 miljoner kronor. Begränsningsregeln gäller även externa ränteutgifter. Dessutom innehåller förslaget förändringar av de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna, skatteregler för finansiell leasing, värdeminskningsavdrag på hyreshus (s.k. primäravdrag), förbud mot att aktivera ränta m.m.
Läs mer på Regeringens hemsida