Glädjande att satsningen på yrkeshögskolan fortsätter! | Byggföretagen

Glädjande att satsningen på yrkeshögskolan fortsätter!

Nu har riksdagen fastställt budgetramen för yrkeshögskolan (YH) 2019, och de preliminära dito för […]

Publicerad:

Nu har riksdagen fastställt budgetramen för yrkeshögskolan (YH) 2019, och de preliminära dito för 2020 och 2021. Beslutet följer utbildningsutskottets förslag och innebär att budgetramarna har återställts till den planerade expansionen, som det togs beslut om förra året. Tidigare, utifrån det osäkra politiska läget, riskerade den planerade expansionen att dras in då övergångsbudgeten inte hade avsatt tillräckliga medel för YH. 

Vad är då nästa steg för Yrkeshögskolan efter detta glädjande besked?

Enligt Elin Kebert, expert på kompetensförsörjning, Byggföretagen, gäller följande:

– Nu är det dags att börja jobba! Den 29 januari 2019 meddelas vilka nya utbildningar som blir beviljade och vi hoppas såklart att vi får en stor del av tilldelningen av utbildningarna från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)  – särskilt med inriktning mot arbetsledning, anläggning, ROT (renovering – om – och tillbyggnad) och järnväg.

– Tillsammans måste vi på Byggföretagen och våra medlemsföretag  engagera oss i alla nya och befintliga ledningsgrupper för respektive utbildning runt om i Sverige. Här gäller det att snabbt komma igång med marknadsföring av utbildningarna så att vi fyller alla platser och ser till att välkomna alla nya till vår bransch, att framtidens studerande får en bra utbildning, bra praktikplatser och i framtiden kan vara med och bygga Sverige. 

– Den 31/1 – 1/2 (2019) bjuder vi, tillsammans med Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), in alla yrkeshögskolor i Sverige till en gemensam konferens för att diskutera framtidens yrkeshögskolor. 

Kommentar från Thomas Persson, GD på Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH)

Bakgrund:

Yrkeshögskolan är en 1-2 årig eftergymnasial utbildningsform som vänder sig till de som har avslutat gymnasiet och vill hitta nya yrkesroller. Utbildningarna tas fram utifrån arbetsmarknadens behov och kvalitetsgranskas av Myndigheten för Yrkeshögskolan (www.myh.se ). Dessa utbildningar är csn-berättigade och håller god kvalitet. 93% av de studerande har jobb efter en avslutad utbildning. Utbildningar varvar teori och praktik och innehåller alltid minst 25% lärande i arbete (LIA/praktik på företag) vilket är ett av skälen till att de lyckas så bra. Bygg- och anläggning är ett exempel på utbildningar som ryms inom Yrkeshögskolan idag: arbetsledare, järnvägstekniker, anläggningsingenjör, mättekniker, bygglovshandläggare m fl.

  • För våra medlemsföretag, där 2 av 3 uppger att de inte kunnat genomföra en rekrytering på grund av kompetensbrist (medlemsundersökningen Ipsos), är yrkeshögskolan viktig då det är en möjlig lösning på bristen på arbetsledare och tekniker inom bygg- och anläggning och järnväg.
  • Vi har bevakat det politiska läget och framfört ett tydligt budskap, tillsammans med andra branschorganisationer och Svenskt Näringsliv, om vikten av kontinuitet inom Yrkeshögskolan, då en inbromsning i budgeten nu skulle slå direkt mot beviljande i januari 2019. 11 000 platser inom yrkeshögskolan var hotade och detta skulle inneburit att enbart 5% av sökta platser fick starta – vilket i praktiken innebär att både nya och pågående utbildningar inte skulle ha fått starta i augusti 2019. För våra medlemsföretag skulle det märkas på kort sikt med färre praktikansökningar under nästa år, men fullt ut först 2021 då det skulle bli ännu svårare att få tag på arbetsledare och tekniker. För oss runt om i landet så handlar det om att flera hundra personer med specialkompetens inom t ex anläggning, mätteknik, infrastruktur m m inte skulle utbildas.
  • Det handlar inte bara om kompetensförsörjning utan också om vilka karriärmöjligheter som finns i vår bransch. Det är viktigt att det finns möjligheter för den som har gått ut gymnasiet och idag jobbar att välja vår bransch (9 av 10 som söker Yrkeshögskolan idag är karriärväxlare). Här får vi alltså både människor som är intresserade av samhällsbyggnad, men jobbar i andra branscher idag, och möjlighet att behålla de som idag jobbar i branschen men vill ta nästa steg i karriären eller ha en ny utmaning. Detta är viktigt för oss alla i branschen, som gemensamt jobbar för en mer attraktiv och jämställd bransch.
  •  När människor får möjlighet att karriärväxla så blir det bra för hela samhället/Sverige. 9 av 10 som söker sig till Yrkeshögskolan har idag ett jobb som de lämnar och dessa blir i sin tur lediga för någon annan, som kanske får sin första chans på arbetsmarknaden.