Robert Röder: Akut brist på järnvägstekniker | Byggföretagen

Robert Röder: Akut brist på järnvägstekniker

Hallå där! Robert Röder, ordförande i Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, som menar att Trafikverket måste […]

Publicerad:

Hallå där! Robert Röder, ordförande i Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, som menar att Trafikverket måste ges ansvar för kompetensförsörjningen till järnvägstekniska yrken.

Hur mår den svenska järnvägen?

– Den nationella transportplanen 2018-2029 investerar 125 miljarder kronor i drift och underhåll av järnvägsnätet. Prioriteringen är nödvändig. Men en bättre fungerande järnväg kräver mer än miljardanslag till drift och underhåll. Utan tillräckligt många bantekniker, eltekniker, signaltekniker och spårsvetsare blir det svårt att uppnå den nationella transportplanens ambitioner.

Varför har järnvägstekniker blivit en bristgrupp?

– Järnvägstekniska utbildningar finns inom yrkeshögskoleutbildning, yrkesvux och som företagsförlagd utbildning. Men antalet platser täcker inte behovet. Hösten 2018 startade fyra samordnare olika järnvägstekniska utbildningar: Trafikverksskolan i Ängelholm samt Vansbro, Åmåls och Falköpings kommuner. Totalt erbjöds strax över 100 platser – färre än 10 % av behovet. Inom fem år kommer 1 700 årsarbetare saknas. Därför krävs också undantag i föreskrifter som tillåter unga under 18 år att vistas i spårmiljö nattetid. Detta skulle öka möjligheterna att införa järnvägsinriktning på gymnasienivå.

Vad krävs för att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen? 

– Den regering som tillträder efter höstens politiska vakuum måste ge Trafikverket ett övergripande ansvar för kompetensförsörjningen till järnvägsyrken. Detta ska ske i samverkan med branschen. Det behövs också enhetliga nationella utbildningsplaner för järnvägstekniska utbildningar – utifrån fastställda krav för respektive roll, ansvar och arbetsuppgifter.