Uppdatera eventuell verksamhetsfördelning utifrån lönesummor | Byggföretagen

Uppdatera eventuell verksamhetsfördelning utifrån lönesummor

Nu har ni som medlemsföretag med väsentlig verksamhet inom flerabyggföreningar* möjlighet att fördela er […]

Publicerad:

Nu har ni som medlemsföretag med väsentlig verksamhet inom flera
byggföreningar* möjlighet att fördela er verksamhet mellan de olika
byggföreningarna, för att på så vis kunna öka ert inflytande i förbundet.

Förra årets fördelning ligger kvar, så det är bara i de fall förändring har skett
som ni behöver inkomna med de aktuella uppgifterna.

Sista dag att uppdatera fördelningen är 31 december 2018.

För att genomföra verksamhetsfördelningen klicka på länken
Medlemsregister i den blå listen på Byggplatsen (se bild ovan). Om den blå listen inte syns, prova att klicka på ”Byggplatsen” igen, högst upp på sidan.

*Lönesummor över 30 MSEK i annan/andra förening/-ar än huvudföreningen