14.000 nya utbildningsplatser för yrkeshögskolan | Byggföretagen

14.000 nya utbildningsplatser för yrkeshögskolan

Vilka Yrkeshögskoleutbildningar som beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, presenterades i dagarna. Av totalt 1105 inkomna ansökningar om att bedriva YH-utbildning har myndigheten beviljat 496. Sett till antalet nya utbildningsplatser rör det sig om 14.171 platser med start redan 2019.

Publicerad:

nom området samhällsbyggnad och byggteknik där många av branschens utbildningar ingår, beviljades 76 utbildningar, däribland anläggningsingenjör, byggnadsingenjör, byggproduktionsledare, anläggningsdykare, mättekniker, platschef och järnvägsingenjör. Se hela listan på beviljande utbildningar utifrån län och kommun.

– Det är otroligt positivt att Yrkeshögskolan kan fortsätta med sin expansion och att vi fått fler utbildningar inom vårt område, säger Elin Kebert, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Byggföretagen.

– Det är särskilt glädjande att det beviljats flera utbildningar mot renovering-, ombyggnad- och tillbyggnad (ROT) då det funnits väldigt få utbildningar inom detta kompetensområde. Det befintliga fastighetsbeståndet står inför stora utmaningar vad gäller att hitta kompetens att genomföra de stambyten och ombyggnationer som behövs.

– Yrkeshögskolans utbud av utbildningar ligger ofta i framkant när det gäller att utforma utbildningar som ger den digitala kompetens som efterfrågas mer och mer i vår bransch. Detta ser vi även i år där det utöver de olika projekteringsutbildningarna även beviljats byggnadsingenjörutbildningar med inriktning mot digitalt byggande och Building information modelling (BIM).

– Även en platschefsutbildning har tillkommit denna gång i Stockholm utöver den som i dag finns i Jönköping, vilket är viktigt för att ytterligare stärka möjligheterna att göra karriär inom branschen.

Framtidsspaning:

Även om det i dag finns ett antal anläggnings- och järnvägsutbildningar beviljade så är detta fortfarande i liten skala med tanke på de kommande behoven av att underhålla och bygga framtidens infrastruktur för Sverige som snart har 11 miljoner invånare. Här står branschen inför stora utmaningar.

Därför är det viktigt att politikerna tar ett tydligt ansvar och gör en rejäl satsning på infrastruktur där personer med kompetens att bygga landets framtida vägar och järnvägar är nyckeln. Byggindustrin är i förändring och de som i dag kliver på en utbildning kan vara de som leder arbetet mot de globala målen i framtiden.

Byggföretagen anordnar den 31 januari en konferens för att samla representanter från yrkeshögskolor över hela landet och diskutera hur framtidens yrkeshögskola kan se ut. Boka din plats här!