Bolund och Eneroth ges nyckelroller när Sverige ska rustas för 11 miljoner invånare | Byggföretagen

Bolund och Eneroth ges nyckelroller när Sverige ska rustas för 11 miljoner invånare

Sveriges Byggindustrier gratulerar Per Bolund som idag utsetts till ny bostadsminister.

Publicerad:

– Att bostadsministern nu flyttar in på Finansdepartementet innebär att bostadsfrågan får större tyngd. Det är bra. Men ska byggandet ta fart igen krävs en fungerande finansiering. Bolunds förändrade portfölj leder förhoppningsvis till en översyn och förändring av de införda kreditrestriktionerna samt att det görs undantag för förstagångsköpare, säger Catharina Elmsäter-Svärd, VD för Sveriges Byggindustrier. 

Totalt fem av 73 punkter i S, MP, C och L:s sakpolitiska överenskommelse rör bostadspolitiken. Men överenskommelsen räcker inte för att möta de bostadsbehov som finns.

– Trösklarna in till bostadsmarknaden måste sänkas även för den som saknar kontakter, kötid och kapital. Då krävs mer och modigare reformer kring rörlighet och finansiering. Behovet av breda bostadspolitiska samtal mellan samtliga partier är fortsatt stort, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Några viktiga delar i en bred bostadspolitisk överenskommelse bör vara höjt bolånetak för förstagångsköpare, ett subventionerat bospar för unga och en kraftfull sänkning av reavinstskatten för ökad rörlighet.

Tomas Eneroth får förnyat förtroende som infrastrukturminister men på ett nyinrättat Infrastrukturdepartement.  

– Att rusta och bygga infrastruktur är mycket angeläget för ett växande Sverige. Människors möjlighet att resa till jobb och studier måste vara motorn i bostadsbyggandet. För att ställa om transportsektorn för att klara kommande klimatkrav behöver varje skattekrona användas så effektivt som möjligt, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

– Per Bolund och Tomas Eneroth ges nu nyckelroller när Sverige ska rustas för 11 miljoner invånare. Jag önskar dem båda lycka till och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete, säger Catharina Elmsäter-Svärd.