Bostadsexpertens analys av regeringsförklaringen | Byggföretagen

Bostadsexpertens analys av regeringsförklaringen

Stefan Löfvens regeringsförklaring bestod som väntat i hög utsträckning av hänvisningar till de 73 punkterna i Januariavtalt. Vid sidan av det presenterades inget nytt på det bostadspolitiska området. Det konstaterar Sveriges Byggindustriers bostadspolitiska expert Anna Broman efter att ha hört Löfvens regeringsförklaring.

Publicerad:

Vad sa Löfven om bostäder i regeringsförklaringen? 

– ”Bostadsbyggandet ska göras snabbare, billigare och mer hållbart. Rörligheten på bostadsmarknaden ska öka. Hyresmodellen reformeras med bland annat fri hyressättning vid nybyggnation. Lägenheternas kvalitet och läge får ett större genomslag i hyressättningen.

– Investeringsstöden för byggandet av hyresrätter koncentreras, effektiviseras och riktas mot hyresrätter i hela landet. Räntan på uppskovsbeloppet vid flytt avskaffas. Straffen för försäljning av svartkontrakt skärps och köpen kriminaliseras. Reform för reform ska bostadsbristen bort”

Anna Broman kommenterar:

– Reform för reform ska bostadsbristen bort, sa statsministern. Det är en utmärkt ambition och Januariöverenskommelsen är en bra start. Men fler frågor måste dock adresseras för att lösa finansieringsfrågan och få till fungerande flyttkedjor. Höj bolånetaket för förstagångsköpare, inför ett subventionerat bospar för unga och gör en kraftfull sänkning av reavinstskatten.

 – Efter den långa hösten utan regering är det hög tid att lämna det politiska spelet bakom sig och istället fokusera på att lösa konkreta problem i människors vardag. Vi hoppas att partierna står fast vi det de sa i valrörelsen och att Stefan Löfven bjuder in till och leder nya bostadspolitiska samtal för att arbeta fram långsiktiga och kraftfulla reformer, säger Anna Broman. 

Per Bolund har utsetts till ny biträndande finans- samt bostadsminister.
Anna Broman kommenterar:

– Att bostadsministern nu har flyttat in på finansdepartementet är en efterlängtad förändring, och innebär att frågan får större tyngd. En fungerande finansiering är själva grundförutsättningen för att det minskade bostadsbyggandet åter ska ta fart. Den förändrade portföljen leder förhoppningsvis till insikten att det krävs en översyn av de i snabb takt införda kreditrestriktionerna (bolånetak, amorteringskrav i flera steg mm) och undantag för förstagångsköpare. Som Stefan Löfven sa i regeringsförklaringen: ”Sällan känner man sig så fri som när man sätter nyckeln i dörren till sin första egna lägenhet”. Fler borde få möjlighet att uppleva den känslan, säger Anna Broman.