Därför är god säkerhetskultur bra för ditt företag | Byggföretagen

Därför är god säkerhetskultur bra för ditt företag

I anslutning till den Internationella Arbetsmiljödagen håller byggbranschen sin egen säkerhetsdag måndag 29 april. Årets tema är Säkerhetskultur. Hanna Magnusson, arbetsmiljörådgivare på Sveriges Byggindustrier, svarar på tre snabba.

Publicerad:

Vad menas med säkerhetskultur?

– Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som chefer och medarbetare har om frågor kring säkerhet och arbetsmiljö. Det är arbetsgivaren som genom sitt ledarskap kan lägga grunden till en bra säker­hetskultur genom att bestämma och visa vilka attityder och beteenden som ska gälla på en arbetsplats.

Hur skapas en god säkerhetskultur?

– För att skapa en god säkerhetskultur är det avgörande att samtliga chefer och medarbetare engagerar sig och har fokus på säkerhet och arbetsmiljöfrågor. Det är också viktigt att rutiner för säkerhetsarbetet är dokumenterade och väl kända för alla och att det finns ett system för att rapportera och utreda tillbud och olyckor.

Hur kan våra medlemmar förbättra säkerhetskulturen på sina arbetsplatser?

– Ett första steg är givetvis Säkerhetsdagen. Det är ett bra tillfälle för våra medlemsföretag att samla sina medarbetare en stund för att diskutera hur var och en kan bidra till en bättre säkerhetskultur och därmed även till en säkrare arbetsplats. Sveriges Byggindustrier har tagit fram ett särskilt dialogmaterial som våra medlemmar kommer att kunna använda sig av. I materialet kan företagens medarbetare ange vilka åtgärder som behöver vidtas på arbetsplatsen eller i organisationen, om det finns brister eller förbättringsområden i företagets rådande arbete för en god säkerhetskultur.