Företagen måste känna förtroende för myndigheternas förmåga att bekämpa korruption | Byggföretagen

Företagen måste känna förtroende för myndigheternas förmåga att bekämpa korruption

Konkurrensverket har ställt ett antal frågor till företag i anläggningsbranschen, men även krossverksamhet, byggkonsulttjänster […]

Publicerad:

Konkurrensverket har ställt ett antal frågor till företag i anläggningsbranschen, men även krossverksamhet, byggkonsulttjänster och byggnadsmaterial, rörande upplevelsen  av korruption och karteller. Av samtliga 1.206 respondenter ”tror” 49 % att karteller förekommer. 

– Det här är inte en verklighetsbeskrivning som vi känner igen oss i. Vi har nolltolerans mot fusk bland våra 3.600 medlemsföretag. Nu är det viktigt att Konkurrensverket tar reda på hur det verkligen förhåller sig och säkerställer att alla följer lagar och regler. Annars är det de hederliga företagarna som drabbas, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Det finns 97 000 bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige, varav hälften har F-skatt. Drygt 3 600 av företagen är medlemmar i Byggföretagen

 – Medlemskapet i Byggföretagen är ett kvalitetsmärke. Ju fler små och medelstora företag som ansluter sig till Byggföretagen, desto större möjlighet ges vi att verka för sund konkurrens i hela branschen, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Konkurrensverkets undersökning visar också att företag har en ”tydlig brist på förtroende för myndigheter” och deras förmåga att bekämpa korruption. Bara 11 % känner dessutom till att man kan få eftergift från böter och näringsförbud om man är först att anmäla en kartell.

– Det är mycket allvarligt att företagen inte känner förtroende för myndigheternas förmåga att bekämpa korruption. Nu krävs att Konkurrensverket och andra myndigheter agerar på ett sådant sätt att förtroende stärks, säger Catharina Elmsäter-Svärd.