Hamnarbetarkonflikten skadar den svenska modellen | Byggföretagen

Hamnarbetarkonflikten skadar den svenska modellen

Arbetsgivaren Svenska Hamnar har i dag ett rikstäckande kollektivavtal med LO-förbundet Transport. Trots detta har Hamnarbetarförbundet varslat om punktstrejker i flera svenska hamnar. Förbundet hotar med stridsåtgärder för att nå sitt mål om ett eget kollektivavtal.

Publicerad:

Under hösten har parterna förhandlat med varandra. Svenska Hamnar har tillgodosett Hamnarbetarförbundets önskemål om ett attraktivt förslag på kollektivavtal med stort inflytande – ett förslag som motparten tyvärr avvisat.

Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier, kommenterar den pågående konflikten:

– Hamnarbetarkonflikten saknar legitimitet då stridsåtgärden ger en falsk förespegling av att vilja teckna kollektivavtal. Det verkliga syftet är att använda stridsåtgärder mot företag som redan omfattas av det legitima kollektivavtalet med Transportarbetarförbundet. Stridsåtgärderna skadar den svenska modellen med kollektivavtal tecknade mellan legitima parter och en lagstadgad fredsplikt. Konflikten är synnerligen olycklig och riskerar materialförsörjningen till många av våra byggarbetsplatser och infrastrukturprojekt, men den skadar framförallt Sveriges konkurrenskraft, detta i en tid då vi behöver göra allt vi kan för att rusta landet för 11 miljoner invånare, säger Mats Åkerlind.