Lokal opinionsbildning ger medlemsnytta i Umeå | Byggföretagen

Lokal opinionsbildning ger medlemsnytta i Umeå

Hallå där! Christer Johansson, lokalchef Västerbotten, som blivit inbjuden av Umeå-regionens regionråd för att diskutera vad som kan göras för att underlätta byggande på landsbygden.

Publicerad:

Vad innebär inbjudan?

– Rådets ledamöter är ordföranden och vice ordföranden i kommunstyrelserna i Umeå-regionens alla kommuner.Från politiskt håll är intresset stort för att ägna en del av strategidagarna i Örnsköldsvik den 7-8 februari åt vad som kan göras för att öka byggandet på landsbygden.

Vilka frågor tänker du ta upp med regionens politiker?

– Sveriges Byggindustrier kommer lyfta vad vi anser behövs i ett bostadspolitiskt program för landsbygden – vilket vi tidigare kommunicerat i debattartiklar. Bland punkterna finns möjligheten till experimentbyggande. Inför särskilda frizoner på landsbygden inom vilka avsteg från vissa lagar tillåts för att underlätta och utveckla ett ökat bostadsbyggande. En kommun som t ex Nordmaling har 15 mil attraktiv havskust. Samtidigt är kuststräckan förhållandevis glest exploaterad. Hur är det möjligt att samma strandskydd ska gälla där som i Stockholms skärgård? Strandskyddslagen behöver ändras och kommunerna ges större möjlighet till beslutsfattande.

Hur ser behovet av bostäder och infrastruktur ut i Västerbotten?

– Nya bostäder, satsningar på infrastruktur, utbyggd kollektivtrafik, tillgång till bredband och bra mobiltäckning är kommunicerade kärl som tillsammans skapar en god livsmiljö. I Umeå-regionens samarbete kan jag se att t ex Umeå får ett stort ansvar att visa på hur en samverkan mellan stad och land kan ske. Den nya översiktsplanen är ett gott exempel på hur även landsbygden prioriterats.