Ny säker identifiering i ID06 | Byggföretagen

Ny säker identifiering i ID06

Nu finns det två sätt att identifiera sig på i ID06-systemet. Antingen digitalt via BankID eller manuellt med antingen pass eller nationellt ID.

Publicerad:

Alla individer som är kopplade till ID06-systemet måste identifiera sig, oavsett om man är administratör i ID06-systemet, firmatecknare eller skall ha ett ID06-kort. Saknar man BankID skannas passet eller det nationella ID-kortet. Målsättningen är att det skall finnas platser för manuell identifiering utspritt över hela Sverige. Idag gäller manuell skanning av antingen pass eller nationellt ID för svenska medborgare och svenska bolag.

Här hittar du några vanliga frågor och svar gällande identifieringen. 

1. Var kan man manuellt identifiera sig för att skapa konto på ID06, godkänna kortbeställning eller ansluta företag?
Idag kan man vända sig till kortbolag kopplade till ID06. Du hittar dem och deras kontaktuppgifter på www.id06.se under PARTNER.

2. Är det enbart kortbolagen som utför denna tjänst?
Inom kort kommer ID06 att öppna upp för fler företag att erbjuda denna tjänst. Målsättningen är att under februari månad vara igång på flera ställen runt om i Sverige. Dessutom öppnar ID06 upp på tre ställen i Polen genom en lokal polsk partner. Mer information om vilka företag och platser där denna tjänst kommer finnas, kommer du att hitta på www.id06.se

 3. Vilka ID-dokument är godkända?
ID06 godkänner giltigt pass eller nationellt ID som också gäller för resor inom EU.

4. Varför skall man identifiera sig?
För att säkerställa att rätt person med rätt behörighet knyts till rätt kort, skall alla identifiera sig med godkänd ID-handling.  Det handlar ytterst om att man ska veta vem som är på en byggarbetsplats.