Så påverkas bygg- och anläggningsföretagen av en ny regering | Byggföretagen

Så påverkas bygg- och anläggnings­företagen av en ny regering

Närmare 20 av de 73 punkter som ingår i överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna berör direkt eller indirekt bygg- och anläggningsföretagen. Här har vi samlat mer fakta och kommentarer på överenskommelsen.

Publicerad:

I fredags publicerade S, MP, L och C ett utkast till den sakpolitiska överenskommelse som kan innebära att Sverige får en ny regering. Se filmen och läs texten nedan om du vill få en snabb överblick över hur du som är bygg- och anläggningsföretag berörs om detta blir verklighet. 

Vad står i överenskommelsen?

Här är några punkter i överenskommelsen som direkt eller indirekt berör bygg- ch anläggningsföretag. 

Ekonomi och statsfinanser:

3. Bättre villkor för företagande och entreprenörer.
4. En omfattande skattereform genomförs.

Jobb, företagande och hållbar tillväxt:

12. Regeringens strategiska samverkansprogram med näringslivet ska byggas vidare.
14. Möjligheterna till omställning förstärks och arbetsgivarnas behov av arbetskraft med rätt utbildning förbättras.
16. En gynnsam beskattning för växande företag.
17. Tiden att etablera sig på arbetsmarknaden kortas.
18. Arbetsförmedlingen reformeras i grunden.
19. Arbetslinjen värnas.
20. Arbetsrätten moderniseras
21. Problemet med kompetensutvisningar måste lösas

Hela landet ska växa: 

23. Gör det möjligt att leva och bo på landsbygden28. Bygg ut infrastrukturen – bind ihop Sverige med tåg som går i tid.
29. Ökad punktlighet för svensk järnväg.
36. Barnvänliga och hållbara städer

Bostäder: 

44. Reformera hyresmodellen
45. Ta bort flyttskatten
46. Genomför omfattande regelförenklingar
47. Gör om investeringsstöden för hyresrätter
48. Ställ minimikrav vid byggande utifrån ett livscykelperspektiv