120 lokala workshops för Sund konkurrens | Byggföretagen

120 lokala workshops för Sund konkurrens

Sveriges Byggindustrier och fackförbundet Byggnads sökte och beviljades 1,3 miljoner kronor 2018 för att gemensamt ta fram en nulägesanalys var byggbranschen står kring frågan om Sund konkurrens. Just nu pågår lokala workshops runt om i landet. I dagsläget har över 120 workshops genomförts med mer än 600 deltagande personer. Deltagarna är människor som arbetar i och omkring byggbranschen. Hanna Magnusson, Lokalchef i Sundsvall, svarar på 3 frågor om tillvägagångsättet.

Publicerad:

Vad är syftet med lokala workshops?

– Syftet är att ta fram en strategi- och handlingsplan för att åstadkomma en sund bygg- och anläggningsbransch. Vi behöver ta fram vilka åtgärder som krävs för att nå målet för en sund byggbransch. 

Varför behövs en sådan strategi?

– Det behövs en gemensam bild av nuläget och en målbild som delas av alla. Vägarna till målet kan se olika ut beroende på roll. Sund konkurrens går tvärs över gränserna i hela värdekedjan och kräver bred samverkan och koordinerade insatser. Det behövs en tydlig rollfördelning när det gäller vem som gör vad. Det finns inte en enkel quick-fix. 

Vad händer efter de lokala mötena? 

– En brett sammansatt grupp med företrädare från hela värdekedjan kommer tillsammans att utarbeta en strategi för sund konkurrens med utgångpunkt från den gemensamma bilden av nuläge och önskat läge. Det första strategimötet är i slutet av april. Resultatet av vårens workshoppar presenteras vid Sveriges Byggindustriers byggstämma i Umeå 15 maj. Sedan ser vi regionala framtidsmöten under hösten.