Akea tar ett hållbarhetssteg i taget | Byggföretagen

Akea tar ett hållbarhetssteg i taget

I slutet av 2018 prisades Akea för sin hållbarhetsrapportering av Sveriges Byggindustrier. Företagets hållbarhetschef Emilie Condrup Masior vill lyfta fram den enskilda medarbetarens betydelse för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete.

Publicerad:

 – Policys och målsättningar är bra styrmedel för hållbarhetsarbetet men de måste förankras i hela organisationen för att ge resultat. Vi började att involvera våra medarbetare på ett tidigt stadium genom att diskutera miljöfrågor, uppförande, jämställdhet och affärsetik. I dag har vi ett gemensamt hållbarhetstänk i hela bolaget, säger hon.

Hur håller ni era medarbetare engagerade i hållbarhetsarbetet?

– Hållbarhetsfrågorna ingår i vår introduktion för nyanställda samt i regelbundna internutbildningar. Vi informerar om nya lagar och regler samt arrangerar workshops om aktuella ämnen. Varje medarbetare får en liten bok som beskriver vårt hållbarhetsarbete och som passar i byxfickan.

Vilka hållbarhetsfrågor är mest aktuella för Akea?

– Miljömässigt handlar mycket om att reducera våra koldioxidutsläpp, vilket hänger ihop med vår material- och energiförbrukning. Det gäller att tänka hållbart i hela värdekedjan, från inköp till produktion och avfallshantering. Bland annat förnyar vi vår bilpark successivt för att minska beroendet av fossila bränslen och väljer i stället eldrivna bilar och hybrider. Vi försöker även begränsa indirekta utsläpp genom att kräva bättre miljöprestanda för inköpta varor och tjänster.

– En annan viktig aspekt av hållbarhetsarbetet är att skapa en god och välkomnande arbetsmiljö. Säkra arbetsplatser där personalen trivs och där frånvaro på grund av arbetsrelaterade skador/sjukdomar minimeras. Vi har regelbundna medarbetarundersökningar för att fånga upp eventuella problem och sätta in åtgärder i tid.

Vilken är den största utmaningen?

– Att ständigt hänga med och fortsätta utvecklas. Hållbarhetsarbetet är en kontinuerlig process som aldrig blir klar.

Varför är ni medlemmar i Byggföretagen?

– För att få tillgång till juridiskt stöd och ett stort nätverk. Medlemskapet visar att vi är en professionell aktör och håller oss uppdaterade om vad som händer i branschen.

Vilket är ditt bästa hållbarhetstips?

– Keep it simple! Börja i liten skala och ta ett steg i taget.