Byggföretagen granskar efterlevnad av medlemskriterier | Byggföretagen

Bygg­företagen granskar efterlevnad av medlemskriterier

Sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen är en av de allra viktigaste frågorna för Sveriges Byggindustriers medlemmar. I juni 2018 påbörjades därför en närmare granskning för att säkerställa att alla medlemsföretag följer och känner till våra justerade medlemskriterier, exempelvis att medlemmarna betalar skatter och avgifter samt att alla medarbetare har ID06.

Publicerad:

I samband med införandet av bättre kontroller av att medlemsföretagen följer medlemkriterierna ser Förbundsstyrelsen det nu som naturligt att hantera eventuella avvikelser från uppförandekoden på samma sätt som avvikelser från övriga medlemskriterier och har därför beslutat att avskaffa uppförandekodskommittén. Detta gäller från den 1 mars 2019. I de fall någon misstänker att ett medlemsföretag bryter mot medlemskriterierna är det framöver till medlemsenheten man ska vända sig.