Därför är det viktigt med kvinnliga förebilder i byggbranschen | Byggföretagen

Därför är det viktigt med kvinnliga förebilder i byggbranschen

Tre frågor till Maria Skoog, lokal chef för Sveriges Byggindustrier i Skaraborg, om vikten av kvinnliga förebilder och kompetensförsörjning inom bygg- och anläggningsbranschen.

Publicerad:

Häromveckan startade du, tillsammans med tre kollegor i byggbranschen, ett lokalt kvinnligt nätverk. Hur kom det sig? 

– Att det startar nu är tack vare branschens efterfrågan. Jag har tidigare skrivit en debattartikel om att vi behöver fler kvinnliga medarbetare inom byggindustrin och det var efter det som journalisten hörde av sig och ville göra ett större reportage om denna fråga. När jag sedan, inför tidningsreportaget, sammanförde tre positiva yrkesarbetande tjejer föddes idén om att vi tillsammans kan fortsätta utveckla byggbranschen i positiv riktning — genom ett kvinnligt nätverk — här i Skaraborg.

Varför är det viktigt med kvinnliga förebilder i byggbranschen?

– Oavsett vad man gör, om det rör privatlivet eller yrkeslivet, är det viktigt med förebilder. Någon att se upp till. Någon som motiverar en och som gör det värt att ge det där lilla extra. Någon som visar vägen och som man vill efterlikna. En förebild som man själv vill bli som – för någon annan en dag.

”Om byggbranschen ska klara av att säkra sitt behov av arbetskraft och kompetenser i framtiden måste man locka in fler kvinnor i branschen.” Det menar Maria Skoog, chef för branschorganisationenen Sveriges Byggindustrier i Skaraborg. (Citat från Skaraborgs Allehanda (SLA) Lördag 26 januari 2019 ) 

Du jobbar ju även med kompetensförsörjningsfrågor. Vad är ditt råd till de som funderar på att ta klivet in i bygg- och anläggningsbranschen?

– Ta klivet! Det är en otrolig bransch när det gäller utvecklingsmöjligheter. Med en grundutbildning har man öppnat upp möjligheten till en mängd olika jobb inom branschen. Man samlar på sig kunskap och erfarenheter varje dag. Vem har inte hört en byggare som säger ”Det där har jag varit med och byggt”. Våra kollegor i branschen har en sådan stolthet över vad de dagligen bidrar med för samhället. Glädje och utveckling är viktigt i vår vardag och båda dessa delar får man på jobbet inom byggbranschen.

Det finns en mängd olika yrken inom branschen – allt från beställarled, entreprenörer, konsulter, materialleverantörer, yrkesarbetare och tjänstemän. Varje persons bidrag och pusselbit behövs för helheten. Slutprodukten som vi alla sedan gläds åt och behöver oavsett om det är huset vi bor eller jobbar i, skolan våra barn går i eller vägen däremellan.