Entreprenörsskolan gör medlemsnyttan ännu tydligare | Byggföretagen

Entreprenörsskolan gör medlemsnyttan ännu tydligare

Hallå där! Phillip Hayes, chef för Byggföretagens utbildningsorganisation Entreprenörsskolan, som jobbar med att göra kopplingen mellan kursutbud och medlemsnytta ännu tydligare.

Publicerad:

Vad erbjuder Entreprenörsskolan medlemsföretagen i Byggföretagen?

– Högkvalitativ och kostnadseffektiv kompetensutveckling inom de mest efterfrågande områdena inom bland annat entreprenadjuridik, arbetsmiljö och olika byggtekniska utbildningar. Våra kursledare är experter – med erfarenhet från branschen och med den pedagogiska kunskap som krävs för att lära ut. Entreprenörsskolans utbud är rikstäckande. Vi erbjuder deltagarna samma utbud, innehåll och kvalitet över hela landet.

Hur drar ni nytta av digitaliseringen i era utbildningar?

– Vi har ett pågående projekt där målsättningen är att ta fram fler digitala kurser som kommer att göra vårt kursutbud och kompetensutvecklingen ännu mer tillgänglig för våra medlemsföretag. I dag finns en gratis online säkerhetsutbildning att ta del av på hemsidan. Syftet med den är att lära hela bygg- och anläggningsbranschen hur vi ska tänka kring säkerhet på arbetsplatserna. Det finns också en webbaserad utbildning för nya medlemsföretag.

Vilka är planerna för 2019? 

– Kursutbudet kommer att ses över och förbättras ytterligare – med ett flertal nya kurser samt uppdateringar på befintliga kurser. Vi jobbar vidare med kvalitetsmätning och på så sätt ska kopplingen till medlemsnytta bli ännu tydligare.