Gästkrönika: Så här tar vi miljöarbetet hela vägen! | Byggföretagen

Gästkrönika: Så här tar vi miljöarbetet hela vägen!

Ni känner igen det. Projektet har högt uppsatta miljömål. Kommunen och beställaren ställer miljökrav. […]

Publicerad:

Ni känner igen det. Projektet har högt uppsatta miljömål. Kommunen och beställaren ställer miljökrav. Vi har miljöprogram, miljösamordnare och miljöplan. Bygget ska bli grönt, hållbart, stadsdelens mest miljövänliga.

Men redan i planskedet går det snett. För att optimera ytan måste vi spränga och schakta. Otaliga lastbilar med sten och förorenad mark ska köras iväg. Vi kan inte använda massorna. 
Vi har inte plats, tillstånd eller tid.

Så kommer jag till byggarbetsplatsen. Vad är det här för container? Den är inte uppmärkt. Däri ligger armaturer, kartong och en säck med bruk. Jag frågar varför. ”Vet inte”, blir svaret. 

Kommer ut från mataffären några dagar efter nyår. Mittemot pågår bygget av ett par hundra lägenheter. Eller det pågår inte, för personalen har julledigt. Husen har inga fönster, men i alla fönstergluggar är det full belysning. Slöseri med el, pengar och klimatutsläpp. 

Varför blir det så här? Varför är det så svårt att ta miljöarbetet hela vägen? Vi försöker hantera det med färdplaner, mål, utbildningar, checklistor… Men ändå brister det. 

Man kan tycka att lite felsortering inte är en stor sak, inte heller ett par glömda lampor. Men sammanräknat har det betydelse.  

Det finns både kunskap och tekniska lösningar för att radikalt minska miljöpåverkan. Exempelvis har Sveriges Byggindustrier utmärkta riktlinjer för resurs- och avfallshantering. Med dagens IT-verktyg kan vi i teorin eliminera slipp och svinn, men i praktiken gör vi som vi alltid gjort. Självfallet finns det undantag, men i medeltal är det myrsteg framåt. 

Det är inte hållbart att fortsätta så här. Det är dags att agera, så att vi i framtiden kan se våra barn och barnbarn i ögonen. 

Vi måste skärpa oss och ta ansvar. Oavsett kontraktsform, roll i kedjan och arbetsbeskrivning. Vad kostar det att ropa ”Är det någon kvar?”, och sedan släcka ljuset? Är det så jobbigt att fråga på byggmötet hur byggavfallet ska sorteras? Eller varför inte vända på det: hitta knep och morötter. Påminn platschefen via sms om belysningen, och gör det möjligt att stänga av via en app. Belöna gott miljöarbete. Byggets största miljöhjälte får en tårta. Den projektledare vars projekt har orsakat minst avfall, och därmed minskat kostnaderna för inköp och avfallshantering, får dubbelt tantiem. 

Kom igen så skärper vi oss! Om det känns svårt att veta var du ska börja, börja med att ta upp miljöfrågan på nästa möte. Besluta om en aktivitet att göra till nästa möte, följ upp, bestäm en ny aktivitet, gör den. Se där. En ny vana.

Maria Brogren, Hållbarhetschef WSP.