Gästkrönika: Så hjälper statistiken oss att göra rätt investering | Byggföretagen

Gästkrönika: Så hjälper statistiken oss att göra rätt investering

Du har sett det förut. Det korta, inledande textstycket som sätter kontexten av en […]

Publicerad:

Du har sett det förut. Det korta, inledande textstycket som sätter kontexten av en bostadsmarknad i kristillstånd. Färska siffror från vår favoritcentralbyrå eller resultat från en årligt återkommande enkät tycks ha en förmåga att återuppliva diskussioner som pågått i decennier, och kan till och med få dem att kännas fräscha.

Bostadspolitikens stigberoende har i och med sina strukturella snedvridningseffekter till viss del bidragit till en bekvämlighet i det politiska samtalet. Det är lätt att ibland fastna i grundantagandet att hela bostadsmarknaden är dysfunktionell. Detta grundantagande är också en trygg plattform som passar politiskt aktiva då det blir en språngbräda till den tes man vill driva, oavsett lösningsförslag. Jag hade kunnat ägna denna spalt till att påvisa ännu en sak som är dålig med dagens bostadsmarknad. Istället vill jag göra något så ovanligt som att stanna upp vid något som faktiskt fungerar.

Under 2018 var omkring 200 000 objekt i det befintliga beståndet till salu vid ett eller flera tillfällen, enligt statistik från Booli. Transaktionerna som sker inom det befintliga beståndet bildar ett statistiskt hav täckt av grafer böljandes som vågor. Havet saknar i princip botten. Det kan förvisso kosta att få tillgång till specialanpassad information, men ju djupare man vill dyka desto bättre utrustning behöver man. Glädjande nog finns oftast kostnadsfri information nära ytan som är tillräckligt beslutsunderlag för privatpersoner.

Få marknader kan sägas vara så pass transparanta som successionsmarknaden för ägda bostäder är, där köpare och säljare är så välinformerade. Prismekanismen bidrar till att människor har god tillgång till information om sitt livs största investering. Konkurrens blir en förutsättning för att prismekanismen ska kunna ge så effektiv information som möjligt till både köpare och säljare. Högre konkurrens om utbudet kan också leda till fler ekonomiskt rationella beslut som rättvist speglar en lokal bostadsmarknad.

Förväntningar inför en okänd framtid baseras på kalkyler utifrån känd historik. Samtidigt uppkommer inte förväntningar om framtiden direkt ur upplevda skeenden i sig, utan i tolkningen av dessa händelser. Priser har sin grund i dessa intersubjektiva värderingar. Här är bostadsmarknaden inte annorlunda, trots en ihållande period av osäkerhet. Med hjälp av det enorma utbudet av tillgänglig statistik inom successionsmarknaden finns goda möjligheter till att fatta väl avvägda investeringsbeslut även för den som vill bygga nytt.

Simon Imner, bostadsanalytiker på Tyréns.