Massor engagerade i Skaraborg | Byggföretagen

Massor engagerade i Skaraborg

En heldag om schaktmassor. Det stod på schemat för 90 deltagare när Skaraborgs Anläggardag arrangerades den 5 februari på Billingehus i Skövde. Glad och stolt arrangör; Maria Skoog, lokalchef för BI i Skaraborg.

Publicerad:

Hur var uppslutningen på den årliga Anläggardagen i länet? 

– Det är fjärde året vi arrangerar dagen. Den har tillkommit på efterfrågan från våra medlemmar och samverkansmodellen är viktig för framgång. Varje år tar vi upp en aktuell fråga som vi känner kan förbättras och utvecklas. I år var temat ”Masshantering utifrån ett miljöperspektiv” – att skapa ett samförstånd kring masstransporter. Dagen blev mycket lyckad. Jag är övertygad om att många av de 90 deltagarna gick hem med både ny och lärorik information samt ett större kontaktnät än vad man kom hit med.

Vad stod på schemat? 

– Vi försökte täcka in ett brett spektrum av ämnet. Det avhandlades lagstiftning, miljöaspekter och myndigheternas arbetsmetoder. Dessutom fick en vi en presentation av företaget Loop Rocks app för återvinning av schaktmassor som redan är stor i Stockholmsområdet. Vi hoppas kunna få motsvarande till Skaraborg så att vi framöver kan återanvända mer massor och även minska onödiga transporter och därav minska koldioxidutsläppen. Överlag var det intressanta föreläsningar och många spännande diskussioner uppstod.

Vad kan branschen göra för att lyfta frågan om massor?

– Med tanke på uppslutningen under dagen så finns det definitivt utrymme och intresse för att ge branschen en ännu större inblick i ämnet kring masshantering, återanvändning och att jobba mer förebyggande i projekten. Detta måste ske genom samverkan mellan alla de olika aktörerna i kedjan från idé till utförande, inkluderat myndigheterna. Under dagen kom det upp flera gånger från både talare och deltagare om behovet av att ta med dessa frågor tidigare i planeringsskedet.