Nytt avtal ökar möjligheten för fler att arbeta i byggsektorn | Byggföretagen

Nytt avtal ökar möjligheten för fler att arbeta i bygg­sektorn

Under veckan tecknade Arbetsförmedlingen, byggsektorns parter och Försäkringskassan en ny nationell överenskommelse för kompetensförsörjning inom byggbranschen.

Publicerad:

Samarbetet ökar möjligheterna för funktionsnedsatta, nyanlända och långtidsarbetslösa att få jobb inom byggsektorn. 

– Vi jobbar för en sund, säker och attraktiv bransch där kompetensförsörjning är en av våra medlemsföretags största utmaningar. För att kunna växa och lösa framtidens komplexa bostads- och infrastrukturfrågor behöver vi välkomna fler utöver dem som traditionellt har sökt sig till bygg- och anläggningsbranschen, vilket samverkan i denna överenskommelse möjliggör, säger Johan Hallberg, regionchef för Sveriges Byggindustrier Norra Norrland, samt ordförande i central styrgrupp för RSAB-verksamheten. 

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med rehabiliteringsfrågor tillsammans, där målet är att individen ska få en väg in i arbetslivet, fortsätter Johan.

Galaxen Bygg
I Anpassningsgrupperna, byggsektorns samverkansorgan, är Galaxen Bygg ansvarig för att driva arbetet för att de som står utanför arbetsmarknaden ska få en möjlighet att jobba i byggsektorn.

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen bidrar med matchning och insatser som kan anpassas efter individernas behov, exempelvis anställningar med stöd, yrkessvenska och kompletterande arbetsmarknadsutbildningar. 

Försäkringskassan
Samverkan med Försäkringskassan omfattar personer som har nedsatt arbetsförmåga samt dokumenterad anknytning till byggsektorn och som inte bedöms kunna återgå i arbete utan rehabiliteringsinsatser.

Parter som deltar i överenskommelsen:

 • Arbetsförmedlingen                       
 • Försäkringskassan
 • Sveriges Byggindustrier                 
 • Byggnads       
 • Installatörsföretagen                     
 • Svenska Elektrikerförbundet
 • Maskinentreprenörerna                   
 • Plåt- och ventföretagen          
 • Måleriföretagen                               
 • Glasbranschföreningen
 • Seko                                                 
 • Målareförbundet

Läs mer:
Ny nationell överenskommelse ger fler jobb inom byggsektorn (AF)
Nationell överenskommelse inom byggsektorn (Galaxen Bygg)

Galaxen Bygg — FÖR ETT HÅLLBART ARBETSLIV I BYGGSEKTORN
Rehabilitering & Rekrytering och Arbetsmiljö & Hälsa