Svårt för byggföretag att hitta rätt kompetens | Byggföretagen

Svårt för bygg­företag att hitta rätt kompetens

35% av Sveriges Byggindustriers medlemsföretag planerar att öka antalet anställda under de kommande 12 […]

Publicerad:

35% av Sveriges Byggindustriers medlemsföretag planerar att öka antalet anställda under de kommande 12 månaderna. Men mycket tyder på att det kommer att bli svårt. 68% av medlemsföretagen säger nämligen samtidigt att man det senaste året avstått ifrån att rekrytera på grund av att man inte hittat personer som matchar den kompetens man sökt. Det framgår av en ny undersökning som Sveriges Byggindustrier genomfört.

Av Sveriges Byggindustriers undersökning framgår också att:

  • 66 % av medlemsföretagen anser att tillgången på arbetskraft begränsar verksamheten.
  • 83% anser att det är svårt att få tag i den arbetskraft företaget behöver.
  • 8% av medlemsföretagen avser att minska antalet anställda.

Det är en stor bredd bland svaren på frågan om vilken arbetskraft/kompetens man önskat kunna rekrytera. Bland de yrken som efterfrågas återfinns bland andra utbildade ställningsmontörer, träarbetare, betongarbetare och arbetsledare.

Undersökningen genomfördes av Ipsos under september/oktober 2018. Totalt svarade 821 av Sveriges Byggindustriers drygt 3500 medlemsföretag.