Yrkeshögskolan träffar rätt: 96% i jobb efter bygginriktad utbildning | Byggföretagen

Yrkeshögskolan träffar rätt: 96% i jobb efter bygginriktad utbildning

Förra veckan släppte Myndigheten för Yrkeshögskolorna rapporten Studerandes sysselsättning 2018. Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform som är statligt finansierad och möjliggör karriärväxling till yrkesroller där det råder brist på kompetens. 9 av 10 som söker till Yrkeshögskolan har en anställning men väljer att börja plugga för att hitta en ny roll.

Publicerad:

Elin Kebert, expert på kompetensförsörjning, har analyserat den nya statistiken och svarar på tre frågor kopplade till det goda resultatet:

Är du förvånad över det goda resultatet?

Yrkeshögskolan är en träffsäker utbildningsform och vi visste att utsikterna var goda för de som har gått våra utbildningar inom samhällsbyggnad, men 96% är otroligt bra!

Vad beror det på?

Jag tror främst att det beror på tre anledningar:

1. Närhet mellan företagen och utbildningarna –  Yrkeshögskolan utbildar till yrkesroller där det finns en efterfrågan, till exempel arbetsledare inom anläggning, järnvägsingenjör, mättekniker eller bygglovshandläggare. Som studerande satsar du därför på ett säkert kort när du väljer en yrkeshögskoleutbildning inom bygg eller anläggning.

2. Företagens engagemang – Medlemsföretagen är engagerande i utbildningarna runt om i Sverige. Det handlar om allt ifrån att erbjuda praktikplatser – yrkeshögskoleutbildningar har minst 25% obligatorisk praktik eller LIA (lärande i arbete som det heter inom Yrkeshögskolan) – till att ordna studiebesök och gästföreläsningar för studerande.

3. Sveriges Byggindustrier arbetar aktivt med yrkeshögskolorna – som är ett prioriterat område inom kompetensförsörjning:

  • Vi har representanter från regionkontoren med i yrkeshögskolornas ledningsgrupper, vilket ger oss en möjlighet att påverka innehållet i kurserna samt säkerhetsställa att studerande får aktuella kunskaper som efterfrågas i branschen.
  • Vi förmedlar kontakter mellan studerande och våra medlemsföretag för att underlätta för studerande att bygga nätverk i branschen.
  • Vi arbetar aktivt för att öka söktrycket till utbildningarna genom olika kampanjer och genom att öka medvetenheten om att utbildningar finns bland t ex skolor, studievägledare och andra grupper.

Hur ser du på YH-framtiden?

Den ser bra ut efter en del utmaningar under 2018 där Yrkeshögskolans expansion var hotad. Vi fick 76 nya yrkeshögskoleutbildningar inom samhällsbyggnad och byggteknik beviljade av Myndigheten för yrkeshögskolan i januari 2019 – bland dessa en ny platschefsutbildning och flera arbetsledarutbildningar på olika orter i Sverige. Det gäller dock inte bara att få utbildningar utan även att fylla platserna och skapa goda förutsättningar att driva dessa utbildningar med kvalitet. 25% av de examinerade var kvinnor 2017 vilket fortfarande är väldigt lågt om man jämför med högskole- och universitetsutbildningar.

I framtiden är det viktigt att jobba aktivt för att ändra bilden om vem som passar som arbetsledare, mättekniker eller platschef. Branschen är i utveckling och vi behöver få in fler perspektiv och nya kompetenser. Då blir det särskilt viktigt att attrahera personer med ledarerfarenheter eller teknisk kompetens från andra branscher. Vi måste därför ta bort alla hinder för den som är butikschef eller programmerare och vill bli arbetsledare eller byggnadsingenjör.

I början på året anordnade Sveriges Byggindustrier en konferens för chefer inom yrkeshögskolan med temat: Hur ser framtidens Yrkeshögskola ut? Deltagarna fick ta del av framtidsspaningar från bl a Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för Yrkeshögskolan, Tobias Krantz Svenskt Näringsliv, Ana Andric Saco m fl. Men även ett span in i framtidens byggbransch och hur det ser ut idag när Ulf Larsson, Chef operativt stöd NCC Building, berättade hur han idag arbetar med BIM i olika projekt. Framtiden är redan här!

Kontaktuppgifter:
Kristina Melander
Elin Kebert