Ann Lönn Lundbäck: Byggföretagen är en kvalitetsstämpel | Byggföretagen

Ann Lönn Lundbäck: Bygg­företagen är en kvalitetsstämpel

Sveriges Byggindustrier Västs regionchef Anna Lönn Lundbäck som gör regelbundna besök hos nya potentiella medlemmar svarar på tre frågor.

Publicerad:

Hur är intresset för att bli medlem i Byggföretagen?

– Det har varit stort intresse hos företagen som vi besökt. Flera av dem hade googlat på Byggföretagen och var pålästa vid träffen. Känslan har varit bra och trevlig i mötena.

 Vad är den vanligaste frågan? 

– Vad kostar det? Vad får jag och företaget ut av ett medlemskap?

Vad är främsta skälet att man ska bli medlem tycker du? 

– Byggföretagen är en kvalitetsstämpel som företaget kan lyfta fram i olika sammanhang. Det visar att företaget är seriöst och vill verka i en sund konkurrens. Att vara medlem ger också många fördelar i form av rådgivning inom många viktiga områden som kan vara till hjälp för företaget. Bra erbjudanden att delta i seminarier och event men även möjligheten att engagera sig i olika grupper, nätverk, utskott osv vilket ger nya kontakter.