Här är svaren på frågorna om nya ID06 | Byggföretagen

Här är svaren på frågorna om nya ID06

20 juni 2019 upphör gamla kortstandarden för ID06 att gälla. Då spärras samtliga kort av den gamla standardent, även om det tryckta datumet på kortet anger ett senare datum. Se till att byta till de nya säkra ID06-korten redan nu. Här kan du läsa svaren från ID06 på några av de frågor Sveriges Byggindstriers medlemsföretag har haft kring de nya korten.

Publicerad:

Vad krävs för att beställa det nya kortet? 
För att kunna beställa ett ID06-kort måste företaget först skapa ett konto hos ID06 AB. Detta gör företaget på www.id06.se Alla företag måste registrera sig igen även om man har varit kund hosID06 tidigare.

Desstuom krävs säker identifiering av firmatecknare, kortbeställare och kortinnehavare via BankID eller pass.

Vilken kortleverantör ska vi vi välja? 

Är det första gången du beställer kort hittar du en lista av olika kortleverantörer under rubriken ”Partner” på www.id06.se. Du kan välja vilken kortleverantör som helst. Har du kort sedan tidigare kontaktar du din kortleverantör. Är du osäker på vem som tillverkat kortet kan du ta reda på det genom att jämföra kortnumrets första två bokstäver med ackrediteringskoden hos ID06 olika kortpartners.

Varför kopplar man det inte med befintliga ID-kort som skatteverket redan har eller körkort?

Körkort har låg tillitsnivå, ID06 tillämpar eIDAS LOA 2 vilket motsvarar uppvisande och skanning av Pass eller Nationellt ID. Dessutom innehåller ID06-kort arbetsgivarsamband mellan individen och dess arbetsgivare, detta finns inte i ett körkort eller annat ID-kort.

Varför är bilderna svart/vita?

Allt som är svart/vitt på nya ID06-kort laserprintas vilket är en säkerhetsdetalj. Laserprintade text och bild går inte att ”skrapa” bort. Samma gäller andra kort t ex körkort m.m.

Vilka myndigheter kommer kontrollera vem som får tillgång på kortet? 

ID06 följer ett regelverk som heter eIDAS och är samma i hela EU. Det innebär att alla individer måste identifiera sig med ett av eIDAS godkänd legitimation. I Sverige är det BankID, Pass eller Nationellt ID som krävs. ID06 kontrollerar alla individer som skall antingen ansluta företag, vara administratörer i systemet. För individer som skall ha ett ID06-kort LOA 2 behöver individen som skall ha kortet godkänna beställning av ID06-kort samt skriva under med antingen BankID eller manuellt med Pass eller Nationellt ID.

Jag upplever att kortkvaliteten inte är tillräckligt bra. Vad göra?

Det är kortbolagen som printar korten så det är där kraven på tryckkvalitet skall ställas. ID06 kontrollerar kortbolagen avseende att de skall följa våra instruktioner hur kort trycks och är något fel påtalar vi detta.

Vad ska göras med alla gamla platskort? Blir ju mycket plast? Dessutom är det väl personlig information på korten?

Gamla ID06-kort kommer inte ha koppling till ID06-systemet, förslagsvis klipps kortet i sönder och kastas i plaståtervinning. När det gäller den personliga integriteten är det nya kortet med ny teknik säkert i förhållande till gamla kort, dessutom skapar alla egna individuella konton och godkänner själva vilka kort som beställs.

Ny standard innebär nya avgifter? Är inte det här bara ett sätt att tjäna pengar?

Avgifter som ID06 tar ut är idag 80 kr per kort och år eller 21 öre per dag, utöver detta tillkommer en årsavgift. Avgifterna går till att utveckla och underhålla systemet. ID06 AB skall inte gå med vinst utan täcka sina kostnader för utveckling och förvaltning av ID06 standard.

Finns ett problem med de nya korten, som ingen tänkt på. Eftersom det inte finns nån magnet så kommer man inte in på bygget, utan det kommer att behöva tejpas på en tag.

Tekniken i det nya kortet skiljer sig från gamla ID06-kort där ID06 gått över till en säker teknik. Den teknik du refererar till heter EM och är helt osäker idag därför finns det inte med på det nya kortet.

Den nya teknik som används heter PIV och är en idag helt säker standard som i sig också har stöd i datorer, plattor och mobiltelefoner. ID06 uppmanar alla att byta ut EM läsare och istället gå över till en säker teknik.

Fick du inte svar på din fråga? På ID06 webb hittar du fler frågor och svar.