Höga förväntningar inför ministerbesök på Infrakonferens | Byggföretagen

Höga förväntningar inför ministerbesök på Infrakonferens

Hallå där! Anders Fredriksson, lokalchef för Sveriges Byggindustrier i Kristianstad, som den 29 mars arrangerar Infrakonferens 2019 i Hässleholm.

Publicerad:

Vem är på plats?

Även i år har vi förmånen att få besök av infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Vi tog chansen och flyttade konferensen några månader framåt för att regeringsbildningen skulle bli klar och det blev den. Eneroth ska debattera tillsammans med Anders Åkesson (C) – som är vice ordförande i trafikutskottet. Vidare deltar Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten, i ett pass tillsammans med Sveriges Byggindustriers Lars Redtzer och Johan Hedelin från Konkurrensverket. Moderator är Kristanstadsbladets politiska redaktör Carolin Dahlman.

 Vad kan vi förvänta oss av årets infrakonferens?

Vi kan förvänta oss en spännande dag där vi diskuterar kompetensbehov, den politiska kartan i diskussionen om nya Öresundsförbindelser och övriga behov i södra Sverige.  Det riktigt roliga är att Tomas Eneroth och Anders Åkesson ska debattera – eller diskutera – hur man politiskt kommer arbeta med JÖK:en avseende infrastruktur. Blir det en snabb satsning på höghastighetsbanor i Södra Sverige som ministern har utlovat?

 Vilka infrafrågor är särskilt angelägna för södra Sverige?

Kompetensbehovet och sunda affärer är en fråga som ständigt är på agendan. Utbyggnad av fyrspår, dragningen genom Halland och en ny Öresundsförbindelse är viktigt. Sydostlänken – som finns med i nationella planen – är också en viktig satsning. Jag hoppas vi kommer få svar på frågan om ”vad händer efter Sverigeförhandlingen”. Hur ser till exempel Jönköping på sin roll som växande knutpunkt där ”banorna korsas” som rubriken lyder på Jönköpings inslag under dagen.