Kraft och mod för framtiden | Byggföretagen

Kraft och mod för framtiden

Idag, den 8 mars, är det internationella kvinnodagen – en dag att reflektera över de framsteg som gjorts, men också en dag för att kräva förändring. Bygg- och anläggningsbranschen är fortfarande starkt mansdominerad och detta är något vi behöver förändra - tillsammans. Jämställdhet skapas inte av sig självt utan alla måste sträva åt samma håll.

Publicerad:

På internationella kvinnodagen 2018 gick regeringen ut med målet att år 2030 ska minst 25 procent av de som anställs inom bygg- och anläggningsbranschen vara kvinnor. Branschen vill åt förändring och för att nå detta mål behöver alla börja med att bestämma sig.

Jämställda arbetsgrupper är mer innovativa och kreativa och bidrar därmed också till ökad lönsamhet. Bland våra medlemsföretag ser vi ett stort engagemang i att vilja nå förändring och öka jämställdheten och därmed också tvätta bort den tråkiga stämpeln branschen har.

Under 2018 arrangerade vi två välbesökta workshops efter #metoo och #sistaspikenikistan-uppropen. Det ledde sedan till att en arbetsgrupp sattes ihop. Arbetsgruppen, bestående av representanter från skolor och medlemsföretag, ska se till att förändringsarbetet går från ord till handling. Arbetsgruppen kommer ordna ytterligare en workshop den 28 maj med fokus på beteendeförändring – något jag vill att alla i branschen tar till sig och börjar arbeta med på sina arbetsplatser.

Att jobba inom bygg- och anläggningsbranschen är omväxlande och kreativt. Du kan stolt visa vad du varit med och skapat – tillsammans med dina kollegor. Vi ska vara en attraktiv, sund och säker bransch och då är det av yttersta vikt att vi har arbetsplatser som är fria från trakasserier. Vi ska vara en bransch där alla ska känna sig välkomna!

Kristin Andersson
Vd Stockholms Byggmästareförening och regionchef Sveriges Byggindustrier Öst