Kraftig ökning av kvinnliga sökande till yrkeshögskolans byggutbildningar | Byggföretagen

Kraftig ökning av kvinnliga sökande till yrkeshögskolans bygg­utbildningar

Antalet kvinnliga sökande till yrkeshögskolans samhällsbyggnad- och byggteknikutbildningar har ökat med 76% på 2 år.

Publicerad:

Yrkeshögskolan (YH) är en viktig utbildningsform för bygg- och anläggningsbranschen då den kompetensförsörjer många av byggbranschens bristyrken på tjänstemannasidan, som till exempel arbetsledare, byggnadsingenjörer och mättekniker.

– För ett och ett halvt år sedan bjöd vi in Myndigheten för yrkeshögskolan, representanter från olika lärosäten och kollegor nationellt och regionalt för att diskutera hur vi med gemensamma krafter kunde öka söktrycket till våra yrkeshögskoleutbildningar i syfte att möta branschens efterfrågan. Vi behövde fylla de tomma platserna och bredda rekryteringen. Andelen kvinnor låg på tok för lågt om man jämförde med andra eftergymnasiala utbildningsformer såsom högskola och universitet. De nya söksiffrorna som presenteras av SCB och MYH vittnar om att vi har lyckats, säger Elin Kebert, kompetensförsörjningsexpert på Sveriges Byggindustrier.

– Den stora ökningen av antalet sökande är välkommen och i takt med att yrkeshögskolan fortsätter att byggas ut behövs en ännu större ökning för att motsvara efterfrågan från arbetslivet, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson. 

Tongångarna var betydligt mörkare i december då budgetläget riskerade att bromsa expansionen av yrkeshögskolan.

– För få kvinnor är en av de största utmaningarna för byggbranschen. Därför är det glädjande att se att allt fler kvinnor nu söker sig till utbildningsområdet, tillägger Thomas Persson.

Nu fortsätter vi arbetet för en jämställd byggbransch!  

Procentuell ökning av sökande till Yrkeshögskolans samhällsbyggnad- och byggteknikutbildningar de senaste två åren:

  • Antal kvinnor bland sökande har ökat med 41% på 1 år
  • Antal kvinnor har ökat med 76% på 2 år
  • Totalt (män+kvinnor) har antalet ökat med 29% på 1 år
  • Totalt (män+kvinnor) har antalet ökat med 50% på 2 år

SCB: Fler sökande till yrkeshögskolan 2018

Yrkeshögskolan i SCB:s statistikdatabas