Likvärdiga villkor vid generationsskifte i fåmansföretag | Byggföretagen

Likvärdiga villkor vid generationsskifte i fåmans­företag

Regeringen har lagt fram ett förslag om att det ska vara samma skatt vid en överlåtelse av ett fåmansföretag till en närstående som till en utomstående.

Publicerad:

– De nuvarande reglerna innebär att försäljning inom familjen missgynnas framför extern försäljning. Det är positivt att problemet nu adresseras, säger Sofie Wilhelmsson, skatteexpert på Sveriges Byggindustrier.

Generationsskiftesfrågan fanns med i den översyn av de så kallade 3:12-reglerna som presenterades 2016. I och med att det dåvarande förslaget drogs tillbaka av Regeringen gjordes inget åt frågan den gången.  

Regeringen föreslår ytterligare en ändring i syfte att hindra kringgåenden. Ändringen innebär att tillämpningsområdet för de särskilda reglerna om utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, utvidgas. Med förslaget ska 3:12-reglerna tillämpas även när samma eller likartad verksamhet bedrivs i ett indirekt ägt företag.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.