Mölndal briljerar i byggdialogindex | Byggföretagen

Mölndal briljerar i byggdialogindex

Genomgående höga betyg för Mölndal i Sveriges Byggindustriers undersökning av Göteborgsregionen gladde politiker och byggbransch på dialogmöte.

Publicerad:

Mölndal har en tillväxt på 3,1 procent och ett nettotillskott på över 2000 personer per år (2017). I en kommun med 67 000 invånare. Man kan säga att Göteborgs närmaste södra granne går som tåget.

När Sveriges Byggindustriers ansvarige för näringslivspolitik i Göteborgsregionen och Södra Älvsborg, Petra Sedelius, höll i dragningen av byggdialogindex i Göteborgsregionen var stämningen på topp.

Syftet med mötet är att hålla uppe dialogen kring hur företagen inom byggsektorn upplever samarbetet med kommunerna samt vad de tror om framtida utveckling i staden.

– Vi vill identifiera förbättringspotentialen och jämföra kommunerna för att se om vi kan anordna benchmark, säger Petra Sedelius.

Sveriges Byggindustriers byggdialogindex utvärderar plan- och byggprocessen i elva, av branschen utvalda, kommuner i Göteborgsregionen.

Uppslutningen den 25 februari i Mölndals stadshus var stor. På plats tillsammans med BI:s hus- och bostadsutskott fanns företrädare från byggbranschen ihop med fem av Mölndals kommunalråd och flera tjänstemän på stadsbyggnadskontoret. Diskussionerna konstaterade att Mölndal är en kommun med framtidshopp och bra resultat. Inte minst till följd av hårt och målmedvetet arbete.

 – Vi bygger i Mölndal, konstaterade kommunalråden, när planer och pågående projekt i staden presenterades av stadsbyggnadschefen Björn Marklund.

 Mölndal får denna gång inte ta emot branschens vandringspris, men en delad andraplats när alla frågor summeras är ett mycket positivt resultat. Demoskop har intervjuat 174 företag varav 12 aktiva i Mölndal om bland annat kontakt med kommunen, intresse för nyproduktion, beredskap att tillhandahålla mark, inställning till exploateringsavtal och användning av kommunala särkrav.

Mölndal har genomgående höga betyg, och utmärker sig när det gäller att ha en nära samverkan med byggbolag och exploatörer under detaljplaneprocessen. Man uppvisar bäst resultat i regionen när det gäller kontakten med tjänstemän.

Och de medverkande företagen visar stort intresse för att investera och bygga i Mölndal.

– Ni får väl vara ett föredöme. Att hitta bra samarbetsformer och bra dialog mellan kommuner och byggbranschen är nyckeln till en framgångsrik stadsutveckling, menade Petra Sedelius i riktning mot Mölndals företrädare. Som kunde sträcka på sig lite extra en solig februaridag som denna.