Pär Åhman: 100 miljarder skäl för en Fuktdag | Byggföretagen

Pär Åhman: 100 miljarder skäl för en Fuktdag

Den 27 mars handlar bara om fukt. En heldag om fuktskador, dess konsekvenser och hur man arbetar förebyggande arrangeras av Byggföretagen och Fuktcentrum. Pär Åhman, FoU-ansvarig på Byggföretagen, svarar på tre snabba frågor inför dagen.

Publicerad:

Vad är skälen till en Fuktdag?

– Över 111 miljarder kronor. Det är bedömningen att de sammanlagda fastighetsekonomiska kostnaderna med följdeffekter är på grund av fel, brister och skador i byggsektorn. Statistik från Boverket visar att 75 procent av  kostnaderna är fuktrelaterade. Det är ett gigantiskt resursslöseri, därför behöver industrin prioritera och lyfta fram fuktskadorna. Vi måste höja kunskapen om fukt för att undvika att det uppstår skador.

 Vad hoppas ni uppnå med dagen?

– Vi kommer att fokusera på konkreta exempel. Föreläsarna är både akademiker och praktiker. Då får vi något tillämpbart att utgå ifrån. 
Jag brinner för att sprida kunskapen om den här frågan så jag hoppas att deltagarna tar till sig. Vi följer också upp med enkäter under dagen för att lära oss mer om deltagarna, vilka de är, vad de tar med sig.

Kan du berätta mer om bakgrunden?

– Fuktdagen arrangerar vi på Forskning och utveckling tillsammans med Fuktcentrum vid Lunds Universitet. Den 27 mars är vi på Chalmers här i Göteborg. Det är ett öppet forum för hela branschen och vi förväntar oss runt 90 deltagare. Informationsdagen genomförs som en ”road-show” med start i Lund, nu är det Göteborgs tur och sedan kommer Stockholm. Det nya för i år är att det har tillkommit en dag också i Umeå till hösten.

– Fuktdagen behövs, det är ingen tvekan om det. Vi har erfarenhet av att arrangera den och vet att kunskapen kan göra mycket stor skillnad. Därför känner vi oss både spända och förväntansfulla inför dagen, avslutar Pär Åhman Byggföretagens forsknings- och utvecklingsansvariga.